Werk maken van uw inspiratie?

Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met het volgen van onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Wij zijn een opleiding met oog voor levensbeschouwelijke eigenheid van studenten. Wij bieden een leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat is een boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en respectvol leerklimaat hun eigen professionaliteit ontwikkelen, door middel van praktijkleren en theoretische verdieping.

Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.

Met beroepsperspectieven als: kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils, de Molukse kerk en we werken samen met de OVP (vrijzinnige geloofsgemeenschap).

Meer weten?

Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website www.windesheim.nl/theologie of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: info@windesheim.nl.

De opleiding is ook te volgen op Twitter en Facebook.

Geef een reactie