WT PKNOnze Protestantse Gemeente heeft vanaf 1 november een gezamenlijke nieuwe website: www.pgwaalwijk.nl. Deze website vervangt de huidige websites van onze twee wijkgemeenten: www.kerkaandehaven.nl en www.kerkinwaalwijk.nl. Deze zijn dus ook vanaf 1 november niet meer actueel. Op termijn zullen deze website-namen (domeinnamen) automatisch doorverwijzen naar www.pgwaalwijk.nl. We zijn nog bezig bepaalde informatie, met name Extranet (www.kerkaandehaven.nl) over te huizen in zijn huidige vorm naar www.pgwaalwijk.nl.

Deze nieuwe site is nog in opbouw. Alle informatie die u nodig heeft is er te vinden. De site krijgt nog meer vorm de komende tijd met foto’s en verhalen.

De ene site van de Protestantse Gemeente Waalwijk is in zijn geheel gezamenlijk van opzet. Met één agenda van kerkdiensten en activiteiten, en alle andere informatie over personen, gebouwen en activiteiten bij elkaar gegroepeerd. Alle informatie van onze twee wijkgemeenten is er te vinden.

Kijk maar eens rond, op www.pgwaalwijk.nl. Elke site is anders en nieuw; neem de tijd om hem te leren kennen en er vertrouwd mee te raken.

Voor de inhoud van de site zijn we afhankelijk van de gemeente. Samen moeten we er inhoud aan gaan geven. Maak het onze webmaster zo makkelijk mogelijk met tekst zonder opmaak (in Word) en plaatjes niet in een document maar als beeldbestand (JPEG/TIFF, géén PDF). En stuur het naar webmaster@pgwaalwijk.nl.

We zoeken ook mensen die de inhoud mee op de site gaan zetten. Lijk het je leuk om mee te doen? Meld je dan bij onze webmaster op webmaster@pgwaalwijk.nl.

Voor degenen die deze nieuwsbrief eerder dan 1 november digitaal ontvangen: vanwege de overgang naar de nieuwe site is het mogelijk dat mails naar ambrosiuskerk@pgwaalwijk.nl (nieuwsbrief Ambrosiuskerk) en kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl (CvK) en andere pgwaalwijk.nl adressen vertraging oplopen op vrijdagavond en in het weekend. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

 

Geef een reactie