WAT ZORGT VOOR CHEMIE OP WEG NAAR SAMEN?

De laatste jaren werden de stemmen en de gebeden luider om stappen te zetten richting een alles omvattende vereniging van de beide gemeenten.
Het geloof en de keuze om te blijven geloven in een tijd van ontkerkelijking verbinden ons sterker met elkaar dan ooit te voren. Beide wijkgemeenten willen bovendien de brandende fakkel van het evangelie doorgeven aan de volgende generatie. We hebben elkaar daarbij hard nodig.

De deelnemers aan de gemeenteavond en de huiskamergesprekken uitten in grote getale de wens, dat we niet langer zouden aarzelen en met verve aan de slag zouden gaan. We waren 40, 50 jaar ‘samen op weg’, tot Pinksteren 2011. Anno 2016 willen veel gemeenteleden uit de Ambrosiuskerk en de Kerk aan de Haven ‘op weg naar helemaal samen’.

De Bijbel vraagt ons bij onze inspanningen voor een nieuwe toekomst ons te oriënteren op de levensweg van Jezus Christus. ‘Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar om moeten gaan’, schrijft Paulus aan de kerk in Filippi (Fil. 2 : 5), die in twee partijen dreigde uiteen te vallen. We komen er samen uit als we de route volgen, die Jezus zelf ging en ons wijst. Die van de nederigheid.

Lezen: Filippenzen 1 : 27 – 2 : 5

‘Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf.’
Filippenzen 2 :3

Een voorbeeld.
Ik wilde deze preek beginnen met een goed verhaal over nederigheid.
Een pakkend voorbeeld. Want de chemie tussen twee groepen in de kerk kan niet zonder, volgens Paulus. De apostel geeft weliswaar een mooie definitie. Nederige gemeenteleden hebben niet alleen hun eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Filippenzen 2 : 3. Definities zijn natuurlijk best aardig, maar blijven abstract, op afstand. Ik wilde deze preek daarom liever beginnen met een concreet voorval uit het leven gegrepen, wat binnen komt. Zodat u direct in het onderwerp zou zitten. Zag u het voor u. Werd u geïnspireerd tot belangenbehartiging van de ander. Ik kon op internet helaas niet zo gauw een illustratief verhaal, filmpje, gedicht vinden. Ineens dacht ik: ‘Wat doe ik moeilijk?’ Ik ken een schoolvoorbeeld. Ik ken een schoolvoorbeeld uit eigen huis. U ook. Over bukken. Buigen.
Voeten wassen, weet u wel. We zien hem bezig op Witte Donderdag
Indrukwekkend en een inspirerend voorbeeld! ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voetengewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ Het voorbeeld van Jezus volgen, brengt chemie tussen verschillende individuen en partijen tot stand. Het baant de weg naar samen.

Een deugd
Nederigheid moet voor Paulus’ tijdgenoten een vies woord geweest zijn, vernederend. Vrije, zelfbewuste Grieken en Romeinen dachten bij nederigheid aan haveloos, ziekelijk, waardeloos, onder de maat, zielig, slaafs, tobberig. Zij associeerden deze instelling met die van hun slaven. Een woordenboek geeft: nederigheid is deemoed is onderdanigheid is onderworpenheid. Bepaald geen aanmoediging om je best ervoor te gaan doen. De ander voor blijven, de baas worden, spreekt beter aan, ook al zeggen we het niet hard op. God blijkt tegendraads. Hij tilt zwaar aan nederigheid. Het gebed alleen van wie arm is van geest wordt verhoord. Hij redt wie letterlijk en figuurlijk aan de grond zitten. Hij ziet om naar wie nederig is van hart. Trotse lieden kunnen het schudden. Staat allemaal in de Psalmen. Psychologen vallen God bij. Amerikaanse psychologen schrijven dat nederigheid de meest ondergewaardeerde deugd is. De Engelse schrijver Tennyson had het al bewonderend over ‘de moeder van alle deugden’. Vergeet ook niet: nederigheid maakt deel uit van het ontwenningsprogramma van de Anonieme Alcoholisten. Een essentieel onderdeel. In onze omgang met God en op onze weg naar samen is nederigheid een onmisbare deugd! We weten hoe het met de torenbouw van Babel afgelopen is, met hoogmoed. Slecht! Mensen uit elkaar! De bouw gestaakt! Als we Jezus’ voorbeeld van belangenbehartiging volgen komen we er samen uit!

De vijf
En dan nu de testresultaten van de Amerikaanse onderzoekers. Wie nederig is scoort op vijf facetten, volgens deze psychologen. Voordat ik de resultaten laat horen, nog even de omschrijving van Paulus uit de Filippenzenbrief. ‘Nederigheid is niet alleen uw eigen belang voor ogen hebben, maar ook die van de ander.’ Dan nu de vijf facetten.
Het eerste facet. 1. Nederige mensen zijn in balans. Wie uit balans is wie het gevoel heeft, dat zijn ego wordt bedreigd, zoekt reparerende aandacht. Kan niet geven. Is vooral bezig met zichzelf. Neemt. Zuigt aandacht. Kan alleen de belangen van zichzelf behartigen. Wie in balans is, een rustige ego heeft, zal zich kunnen richten op de belangen van de ander. Bij de Amerikaanse opstellers van de vijfpuntentest blijft het geloof buiten beschouwing. Wij willen niet zonder. Vandaar verbindt de facetten met woorden uit de Bijbel.
We zijn in balans, we kunnen in balans zijn, omdat God ons licht is, ons behoud. Psalm 27. Voor wie zou je bang moeten zijn? ‘Ik heb mijn God dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven,’ zongen we vroeger. Vertrouwen in God is een bron van delen en geven, van oog hebben voor wat belangrijk is voor de ander. Toespitst op waar we dit nieuwe seizoen mee bezig gaan. Vertrouwen mag de weg naar samen inkleuren.
Tweede facet. 2. Wie nederig is kijkt in de spiegel. Oké, voor de spiegel staat een mens met hebbelijkheden, maar ook met onhebbelijkheden, Nederigheid voelt zich niet te goed, buiten schot te hoog verheven, om zo nodig schuld te bekennen en de verantwoordelijkheid te nemen als er dingen verkeerd zijn gegaan. Alcoholisten moeten eerlijk zijn voordat ze aan een oplossing kunnen werken. Op ‘op weg naar samen’ toegespitst: we nemen onze verantwoordelijkheid voor de verdeeldheid in de kerk.
Volgend facet. 3. Wie nederig is staat open voor nieuwe inzichten. Je kunt natuurlijk met je eigen inzichten weglopen. ‘Ik weet alles!’ ‘Ze hoeven mij niets meer te vertellen!’ Je kunt je te goed voelen voor ideeën van de ander. Je kunt ook open staan voor nieuwe perspectieven. Jezus roept zijn volgelingen, bezorgd om voedsel en kleding, op hun ogen open te doen voor een nieuwe werkelijkheid, de wereld van God. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien.’ Schemert er door de weg naar samen niet iets van het licht van het Koninkrijk van God?
De een na laatste. 4. Wie nederig is gunt de ander het beste. Er is ruimte in uw geest om oprecht blij te zijn als het goed gaat met de ander. Of bent u alleen maar bezig met het oppoetsen van uw eigen ego? Nederige mensen gunnen de ander alle geluk van de wereld. Na de thuiskomst van de verloren zoon zegt de vader tegen zijn knechten: We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren. De oudste zoon keek zuur! In weg naar samen kunnen we vreugde beleven aan de vreugde van de ander. Het laatste facet.
5. Wie nederig is,vindt dat we allemaal gelijkwaardig zijn. We verheffen ons zo makkelijk boven de ander. Nederige mensen discrimineren niet. De farizeeër stond trots rechtop,’ vertelt Jezus. Hij begon te bidden: ‘God ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die zijn oneerlijk, ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar.’ Niemand is beter dan de ander toch? We moeten allemaal leven van de genade van God. De weg naar samen gaat over de vereniging van gelijkwaardige partners. Ik ken iemand die de maximale score behaalde. Een schoolvoorbeeld en wel iemand uit eigen huis. Jezus.

Jezus, de gekruisigde
Nederigheid. Grote voorbeelden komen boven drijven. Moeder Theresa, Artsen zonder grenzen. Mijn vader, mijn moeder die zich wegcijferde voor de kinderen. Denk niet te min van uzelf! We hebben allemaal wel eens een nederige bui. Bij de geboorte van een kind. Als iemand een bijzondere prestatie op zijn naam zet. Op 8 september brak de 23-jarige Jeanine Grasmeijer uit Emmen het wereldrecord freediving. Tijdens de Deep Sea Challenge op Bonaire dook zij op één ademteug naar 92 meter diepte en weer terug. Ik zwem ook wel eens een paar baantjes…… Bij lotgenoten contact. ‘Ik met mijn problemen, ik ben niet uniek.’ En last but not least kan een geloofsbeleving ons op onze plaats zetten. Paulus mikt daar op voor de gemeente in Filippi als hij de chemie tussen twee partijen tot stand wil brengen. Hij is op zoek naar een pakkend voorbeeld van nederigheid. Hij wil met een goed verhaal komen. Een gebeurtenis die binnenkomt. Inspireert. Mensen op de juiste weg zet. Hij hoeft er weinig moeite voor te doen. Hij is tenslotte christen. U kent het verhaal. Wie niet? Filippenzen 2. ‘Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, Zelfs toen hij aan het kruis moest sterven.’ Hij deed het voor ons! Voor ons belang. In deze mens, op die weg, ontmoet ons God. Het oude dooplied, want dat is, eindigt feestelijk, met een knallende kurk en champagne: ‘Omdat Jezus dat deed, heeft God hem de hoogste eer bewezen, ….’ zingt de gemeente. Een verwijzing naar het feest van Pasen. Het feest van opstanding en een nieuw begin.

Geef een reactie