Wake voor Parijs

Motief ParijsDe Raad van Kerken Waalwijk houdt woensdag 18 november een wake voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. De wake wordt gehouden om 19.30u in de Antoniuskerk, De Genestetstraat 1, Waalwijk. We zullen bidden en stil zijn voor de slachtoffers van alle terreuraanslagen in de wereld, en alle mensen die leiden onder het oorlogsgeweld.

God van liefde, vrede en recht,
U kent ons, U doorgrondt onze harten en gedachten.
Met verbijstering, onbegrip, verdriet en zorg komen we bij U.
Wij bidden voor Parijs. Wij bidden voor onze wereld.
Wij bidden voor slachtoffers, voor nabestaanden, voor gewonden.
Nietsvermoedend getroffen, gedood of voor het leven getekend.
Wij bidden voor allen die door angst bevangen zijn geraakt.

Geef vrede, bidden wij U.
Wees met ons, in de kwetsbaarheid die we ervaren bij het zien van dit barbaarse geweld.
Geef dat angst en haat niet onze raadgevers worden.
Geef dat we alle gevoelens die in ons opkomen durven delen met velen in onze samenleving,
geef dat dat tot meer verbinding leidt, over grenzen van afkomst en religie heen.

God, in tranen die in ons opkomen weten we U aanwezig.
Uw verbondenheid met wie roept om hulp.
Uw visioen van een land waar het leven goed is voor ieder.

Verwarm wat verkild is geraakt.
Verzacht wat versteend is geraakt.

Bewaar ons bij het geloof dat U met ons onderweg bent.
Help ons ons te richten naar een samenleving die veilig is voor ieder.

Amen

Geef een reactie