Raad van Kerken Waalwijk luidt de noodklok mee
Bidden voor de vrede en helpende kerken

Abdul Aarnous and other staff of International Orthodox Christian Charities unload food for families in a settlement of Syrian refugees in Minyara, a village in the Akkar district of northern Lebanon. Lebanon hosts some 1.5 million refugees from Syria, yet allows no large camps to be established. So refugees have moved into poor neighborhoods or established small informal settlements in border areas. A member of the ACT Alliance, IOCC provides a variety of support for families in this settlement, including food prepared in a community kitchen.

Abdul Aarnous and other staff of International Orthodox Christian Charities unload food for families in a settlement of Syrian refugees in Minyara, a village in the Akkar district of northern Lebanon. Lebanon hosts some 1.5 million refugees from Syria, yet allows no large camps to be established. So refugees have moved into poor neighborhoods or established small informal settlements in border areas. A member of the ACT Alliance, IOCC provides a variety of support for families in this settlement, including food prepared in a community kitchen.

De Raad van Kerken luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. De Raad van Kerken Waalwijk sluit aan bij de Actieweek van Kerk in Actie. Ze houdt een gebedsdienst voor de vrede in de Antoniuskerk op zaterdag 17 september om 18.30u. Pastoor Dorssers en de dominees Leendert Plug en Otto Grevink gaan hierin voor. De actieweek valt samen met de Vredesweek van Pax.

 

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Kerk in Actie luidt de noodklok en organiseert een Actieweek tijdens de Vredesweek van 17 t/m 25 september. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen houden. Samen zijn we de kerk in actie. Daarom doet ook de Raad van Kerken Waalwijk mee aan de Actieweek. Op zaterdag 17 september vindt er een wereldwijde viering plaats. Hieraan doen kerken in het Midden-Oosten en ook Nederland mee. De Raad van Kerken Waalwijk sluit hierbij aan met een gebedsdienst voor de vrede op zaterdag 17 september om 18.30u. in de Antoniuskerk in Waalwijk, De Genestetstraat 1. Voorgangers zijn pastoor Marcel Dorssers, ds. Leendert Plug en ds. Otto Grevink. Toegang is vrij. Koor Noisy People verleent haar medewerking aan deze oecumenische viering.

Zahra Al Hussein feeds her children inside her tent  in a settlement of Syrian refugees in Minyara, a village in the Akkar district of northern Lebanon. Lebanon hosts some 1.5 million refugees from Syria, yet allows no large camps to be established. So refugees have moved into poor neighborhoods or established small informal settlements in border areas. International Orthodox Christian Charities, a member of the ACT Alliance, provides a variety of support for families in this settlement, including some meals prepared in a community kitchen. Al Hussein is originally from the Syrian city of Homs.

Zahra Al Hussein feeds her children inside her tent in a settlement of Syrian refugees in Minyara, a village in the Akkar district of northern Lebanon. Lebanon hosts some 1.5 million refugees from Syria, yet allows no large camps to be established. So refugees have moved into poor neighborhoods or established small informal settlements in border areas. International Orthodox Christian Charities, a member of the ACT Alliance, provides a variety of support for families in this settlement, including some meals prepared in a community kitchen. Al Hussein is originally from the Syrian city of Homs.

Geef een reactie