Zondag 13 maart: Viering voor tieners in De Haven

Viering voor tieners (foto Jop)In de gezamenlijke jeugdraad hebben we gesproken over de experimentele jongerendiensten, zoals die tot nu toe gehouden zijn. We constateerden dat ze weinig experimenteel meer zijn. Wat bij het instellen ervan nieuw was, is nu ook in andere diensten te zien (afscheid basiscatechese en jeugdkerk, Indiadiensten etc.). We vroegen ons af wat de jongeren zelf wilden.

Op het startkamp hebben we om hun ideeën gevraagd en hen beloofd dat we daar wat mee zullen doen. Om de voorbereiding van de jongerendienst van oktober niet in de weg te zitten, hebben we de bespreking voortgezet in het nieuwe jaar. Vanuit de jeugdraad hebben we in de AK aangegeven (waar dit jeugdwerk onder valt) dat we met de jongeren willen zoeken naar een vorm die bij hen past, ook als dat niet per se een dienst is op zondagmorgen. De AK gaf groen licht voor dat onderzoek.

Eind januari hadden we voorafgaand aan de missionaire jongerendienst een interessant gesprek met 15 jongeren over hun gevoel bij de kerk en bij het geloof, en bij de voorbereiding van de jongerendiensten. Bemoedigend is dat ze wel degelijk interesse hebben in het geloof, maar hierin duidelijk hun weg zoeken. Ze hebben vragen. Hieruit kwam naar voren dat ze vooral met elkaar thema’s willen bespreken die hen aanspreken, ook binnen de setting van een viering en eventueel met een spreker. En dat ze op de langere termijn graag zelf helemaal een dienst willen voorbereiden.

Dit alles betekent dat we ervoor hebben gekozen om een Viering voor tieners te organiseren op zondag 13 maart om 10.00u in een zaal, met alleen tieners en de leiding. Omdat er een parallelle reguliere dienst is in De Haven kiezen we ervoor dat te doen in zaal 1 van De Haven, zodat ouders naar de kerk kunnen. Er is dus geen dienst in de Ambrosiuskerk.

We willen alle tieners en jongeren die er graag bij willen zijn van harte uitnodigen. De invulling bekijken we nog met elkaar. Er zullen verhalen, gesprekken en muziek zijn. Tot zondag 13 maart!

Herma Slot, jeugdouderling Algemene Kerkenraad
Joyce Heurter, jeugdouderling Kerk aan de Haven
Mirjam van Haren, jeugdouderling Ambrosiuskerk
John Sterrenburg, jeugddiaken Kerk aan de Haven
Janine Paans, jeugddiaken Ambrosiuskerk
Otto Grevink, predikant, voorganger in de experimentele jongerendiensten 2016

Geef een reactie