De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Konden we tot afgelopen zondag met 100 kerkgangers
kerken, het advies van de overheid is dit aantal terug te brengen tot 30. Jammer, omdat er een stijgende lijn te
ontdekken viel. Van 20 naar 80 aanwezigen op 4 oktober. Opnieuw worden we beperkt in de ontmoeting rond woord en
sacrament, iets wat wezenlijk is voor ons kerkelijk leven.

Opnieuw moeten we nadenken over waar het werkelijk op aankomt. Dat is allereerst ons vertrouwen in God, die zijn
mensen niet loslaat. We zijn niet overgeleverd aan de grillen van een virus, maar ten diepste staan we gegrift in de
handpalmen van onze Schepper. Hij leeft niet aan ons voorbij.

In de tweede plaats komt het aan op wat in de Bijbel ‘volharden’ heet. Volhouden dus! Juist in deze lastige tijd je steeds
weer laten bemoedigen door het evangelie. We kunnen nog altijd naar de kerk, zij het beperkt. Via andere kanalen
kunnen we de verkondiging mee beleven: YouTube, Kerkomroep. Online kunnen we met elkaar verbonden blijven.

In de derde plaats is het zaak oog te houden voor mensen die zich door de voortgaande coronacrisis in een kwetsbare
positie bevinden. Contact met elkaar blijft belangrijk. Laten we zorgzaam van anderen zijn, laten we zorgzaam voor
onszelf zijn. ‘Wat kan ik betekenen voor mensen die op mijn weg komen?’ is een vraag die er toe doet.
Bij alles bidden wij om de kracht en de leiding van de Geest van God, die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.

Ds. Marleen Bloklander en Ds. Bert van der Linden

Geef een reactie