Uitnodiging visitatieavond 29-02-2016 Kerk aan de Haven

Geachte gemeenteleden van Wijkgemeente Kerk aan de Haven,

Op maandag 29 februari a.s. zal onze wijkgemeente Kerk aan de Haven worden bezocht door het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant en Limburg.

De visitatoren gaan op deze dag in gesprek met de predikanten, de kerkenraad en alle geledingen binnen onze gemeente.

Ook u als gemeentelid krijgt de gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Dit spreekuur zal plaatsvinden op maandag 29 februari van 19.00 en 19.30 uur in De Haven.

Geef een reactie