Samen leren lezen uit de Bijbel

Juliana van Stolbergschool introduceert Samenleesbijbel

Foto 1 SamenleesbijbelSophie en Lisa komen in groep 5 van de Juliana van Stolbergschool naar voren met een groot boek in hun handen. Een dik boek, met heel veel dunne blaadjes. Ze lezen er samen uit voor. Met groot gemak lezen ze de moeilijke namen in een bijbel in verder heel begrijpelijke taal. Net als in alle andere klassen vanaf groep 4 wordt er sinds het einde van de herfstvakantie gelezen uit de Samenleesbijbel. Een Bijbel in Gewone Taal, met extra aandacht voor kinderen. De kinderen en de leraren zijn er blij mee. ‘Een mooi boek, een échte Bijbel, speciaal voor kinderen toegankelijk gemaakt’, vertelt directeur Adri Buijs.

In oktober heeft het Nederlands Bijbel Genootschap de Samenleesbijbel gelanceerd. Het is een complete Bijbel in Gewone Taal; een nieuwe Bijbelvertaling in begrijpelijke alledaagse taal. Met korte zinnen en bekende woorden. De Samenleesbijbel is aangevuld met 500 kleurrijke pagina’s met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar. In eerste instantie bedoeld voor gezinnen, maar ook heel goed bruikbaar op school. De Samenleesbijbel staat vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Zo komen bekende en lastige verhalen uit de Bijbel dichtbij. De Samenleesbijbel werkt met open vragen, zodat kinderen en ouders of leerkrachten samen de rijkdom van de Bijbel ontdekken en ervaren. In de Samenleesbijbel zijn drie routes opgenomen langs bekende en lastige verhalen. In de eerste route wat makkelijker, en in de andere routes steeds uitdagender. De routes met in totaal 425 verhalen zijn verdeeld over de groepen 4 tot en met 8. Voor de groepen 1 tot en met 3 is er een kinderbijbel gevonden die de 100 belangrijkste bijbelverhalen ieder jaar opnieuw vertelt.

Foto 2 Samenleesbijbel‘In de Samenleesbijbel worden de kinderen actief betrokken bij de Bijbelverhalen, zonder kunst en vliegwerk dat we wel eens in allerlei methoden tegenkomen. Bovendien hebben alle groepen nu een Bijbel in begrijpelijke taal in de klas’, vertelt Adri Buijs, directeur van de school. ‘Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen vertrouwd raken met de Bijbelverhalen. Ze vertellen over God en hoe we in het leven willen staan en met elkaar willen omgaan. Of de leerlingen hier van huis uit bekend mee zijn of niet, de verhalen zijn voor ons een belangrijke bagage die we ze mee willen geven.’

De Samenleesbijbel is uitgezocht samen met ds. Otto Grevink die eens per week te gast is op de school. ‘Belangrijk voor mij was dat de leraren aangaven niet meer zo goed uit de voeten te kunnen met de standaardmethoden die werden aangeschaft. Er werd daarin teveel om de Bijbelverhalen heen bedacht en van andere verhalen was niet duidelijk wat die nu met de Bijbelverhalen te maken hadden. Toen ik hen vroeg wat ze dan wel wilden, antwoordden ze dat ze ‘gewoon’ de Bijbelverhalen wilden lezen in de klas. De Samenleesbijbel die net is uitgekomen bood daar een fantastische mogelijkheid voor. Met uitleg, vragen, spelletjes, en themapagina’s. En niet te vergeten liedjes; daar houden de kinderen van. En als ze het leuk vinden, dan kom ik er wat over vertellen in de klas.’

Binnenkort krijgen alle gezinnen van de school meer informatie over de Samenleesbijbel. Zie daarvoor ook www.samenleesbijbel.nl.

Geef een reactie