Vier zondag mee van achter uw computer.
U kunt elke zondag via DEZE LINK meevieren.
Vanaf 10.00 uur kunt u de dienst ‘openen’.
De dienst van a.s. zondag duurt ongeveer 30 minuten.
In de dienst ziet u filmpjes voorbijkomen met de liederen
die u mee kunt zingen.
Er is één kerkdienst, die we op vrijdag opnemen en
monteren.
U kunt de dienst ook op een ander moment beleven via
dezelfde link.

Uw reacties helpen!
Ik vroeg u om vooral te reageren afgelopen zondag op
uw voorkeur en of de dienst digitaal te ontvangen was.
Hartelijk dank voor de vele reacties. Dat geeft aan dat
we een betrokken gemeente zijn! Uw positieve en
kritisch opbouwende reacties heeft de kerkenraad
meegenomen in de evaluatie en heeft ons kunnen
besluiten om de dienst van tevoren op te nemen, daarna
te monteren en op zondagmorgen op Youtube te
plaatsen.

Mogelijkheden
Dat biedt ook mogelijkheden. Heeft u een Youtube link
van een lied dat u graag in een viering zou willen, of wilt
u een stukje film opnemen wat bruikbaar is in een
viering, dan kunt u dat mailen of doorbellen aan dominee
Bert of dominee Marleen. Fijn, om met elkaar zo
betrokken te zijn!

Vieringen in de Goede week
Als dit goed werkt zullen we de diensten van Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen ook
op deze manier gaan uitzenden. In de volgende
nieuwsbrief zullen we u hier meer over informeren.

Kerkomroep
Heeft u alleen toegang tot de kerkomroep dan kunt u de
dienst ook hier om 10.00 uur beluisteren. Dit is met
name bedoeld voor een aantal gemeenteleden die nog
een kastje van de kerk hebben voor de oude
kerktelefoon

De collecte
Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente toch onze
bijdrage leveren aan het werk van de diaconie en het
werk van de kerkrentmeesters? Uw gift geven kan op
vier manieren:

1. Stort uw bijdrage rechtstreeks op de bankrekening en
vermeldt de datum van de dienst.
Diaconie : NL13RABO0165864680
Kerk : NL98RABO0373731531

2. Maak gebruik van de webwinkel op onze website.
Ga naar webwinkel en volg deze LINK. Met een
minimale registratie kunt u hier een artikel bestellen in
de vorm van een collecte. U kunt kiezen uit bedragen
van 1,50 ; 2,50, 5 euro of 10 euro voor zowel de
diaconie als de kerkrentmeesters.

3. Maak gebruik van de collecte app: GIVT
Download op uw mobiele telefoon de GIVT app. Dit is
een veilige app die al door meer dan 650 kerken in
Nederland wordt gebruikt. Als u hier gebruik van wilt
maken, moet u zich eenmalig registreren. De collecte
wordt na uw akkoord automatisch van uw rekening
afgeschreven en gestort op de rekening van de kerk. Als
u in de app zit, scan dan deze QR-code en u komt direct
bij de collectes van de PG Waalwijk terecht.
(zie de code hieronder)

Voorbeeld van afbeelding

4. Zoek uw spaarpot (weer) op en doe er elke week een
geldbedrag in. Neem uw spaarpot, als de kerk straks
weer open is, mee naar de kerk en wij maken uw geld
over.

Ik wens u voor komende zondag een gezegende,
digitale, zondagse viering toe.
Leander van Dongen

Geef een reactie