Privacystatement

De verantwoordelijken voor www.pgwaalwijk.nl hechten waarde aan het beschermen van uw privacy. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat ons beleid is voor het plaatsen van foto’s.

Uw privacy

Wij willen recht doen aan uw privacy. Soms kan dit op gespannen voet staan met ons streven om van zoveel mogelijk activiteiten in woord en beeld verslag uit te brengen op deze site. Daarom hanteren wij de volgende regels:

  • Wij publiceren geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van personen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven.
  • Wij zijn terughoudend met het publiceren van portretfoto’s. Wij publiceren (aangeleverde) foto’s in het kader van de vrije nieuwsgaring. Geplaatste foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
  • Alle geplaatste foto’s zijn vooraf gescreend. Geplaatste foto’s hebben een nieuwswaarde en vormen een onderdeel van een foto-verslag van een activiteit. gepubliceerde foto’s vallen onder de vrije nieuwsgaring en daar is geen toestemming vooraf voor vereist. Daarnaast letten op de compositie van de foto als geheel, maar kijken ook of de individuele personen op de foto er ‘goed’ op staan. Wij realiseren ons dat dit laatste een subjectief gegeven is en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van reden) kenbaar maken door een mail te sturen naar reacties@pgwaalwijk.nl. De betreffende foto wordt dan binnen 48 uur verwijderd van de site.

Verzamelen persoonsgegevens

Er wordt ook informatie verzameld over uw computer hardware en software. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en de kwaliteit. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem. Alleen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld kwetsende/persoonlijke beledigingen zullen wij via uw provider contact met u zoeken en desnoods aangifte doen bij de politie.

Gebruik van uw persoonsgevens

Wanneer u zich registreert op deze website, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens blijven privé en zullen niet aan derden worden doorgespeeld en dus ook niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.