Protestantse Gemeente Midden Langstraat (PGML)

De Protestantse Gemeente Waalwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband van PKN kerken
PGML : Protestantse Gemeente Midden Langstraat.

PGML is het samenwerkingsverband van kerkelijke gemeenten in de midden-Langstraat die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren. Doel is onze gemeenten te ondersteunen bij hun Evangeliegetuigenis. Onderlinge ontmoetingen en bezinningsmomenten zijn het kloppend hart van de samenwerking in diaconaat, beheer, pastoraat, jeugdwerk en vorming en toerusting.

De kerken van de PGML zijn:

*Protestantse Gemeente Waalwijk
www.pgwaalwijk.nl
*Hervormde gemeente- Sprang-Capelle
https://www.hervormdsprang.nl/
*Protestantse Kerk de Brug- Sprang-Capelle
http://www.pkndebrug.nl/
*Hervormde Gemeente van Besoyen- Waalwijk
http://www.hervormdbesoyen.nl
*Hervormde Gemeente Waspik
http://www.hervormdegemeentewaspik.nl
*Hervormde Gemeente ‘s Gravenmoer
http://www.hervormdsgravenmoer.nl
*Gereformeerde Kerk ‘s-Gravenmoer
http://www.gk-sgravenmoer.nl
*Hervormde Gemeente ‘s-Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle
http://www.hervormdcapelle.nl
*Hervormde Gemeente Baardwijk
www.hervormdbaardwijk.nl