PG Waalwijk steunt talentontwikkeling jongeren Ghana

Speciale kerkdienst rondom Trust in Unity Ghana komende zondag

Foto: Studenten die Trust in Unity steunt bij hun jaarlijkse TiU Pancake Party

Hoe kun je werk maken van je toekomst als er geen geld is om je talenten te ontwikkelen? Drie oprichters van Trust in Unity, twee in Ghana, één in Nederland, ervoeren zelf wat het betekent als anderen garant staan voor je opleiding. Hierdoor konden ze met hun talenten in hun levensonderhoud voorzien. En hierdoor konden ze ook iets betekenen voor anderen. Ze zetten zich met hun stichting in voor kinderen in Ghana, die geen opleiding kunnen volgen, omdat er geen geld voor is. In een diaconale accentdienst van de Protestantse Gemeente Waalwijk is hun verhaal uitgangspunt van de dienst. Ze komen erover vertellen aan jong en oud. De dienst begint om 10 uur en wordt gehouden in de Kerk aan de Haven. Voorganger is dominee Otto Grevink.

Een aantal jaren al steunt de diaconie van de Protestantse Gemeente Waalwijk het werk van Trust in Unity (www.trustinunity.com). De Nederlandse oprichtster Femke Joy Huibers-Saffrie leerde in Ghana een warme kerkgemeenschap kennen, die voor elkaar instaat als er ergens financiële nood is. ‘Samen zorg dragen voor elkaars nood, niet ieder voor zich, dat vond ik zo bijzonder, zo anders dan in Nederland’, vertelt Huibers. Zelf maakte ze mee wat het betekent als iemand anders je opleiding betaalt. ‘Bij mij was dat mijn oma. Bij mijn vrienden Bernard en Kwarteng in Ghana waren dat anderen. Het is geweldig als anderen je in staat stellen om je talenten te ontwikkelen.’

In de dienst wordt stilgestaan bij die motivatie van de oprichters. ‘Er gebeurt veel goeds door heel veel goede doelen. Wij zijn op zoek naar het verhaal van mensen die vanuit hun geloof zich inzetten voor een betere wereld. Hier ontdekken we hoe deze mensen gedreven zijn om zich voor elkaar in te zetten. Ze zeggen: je hebt talenten van God gekregen, omdat Hij een doel met je heeft. Dan moeten we er alles aan doen, met elkaar, om te zorgen dat iedereen die talenten ook kan ontwikkelen’, vertellen de organisatoren. De diaconie van de Protestantse Gemeente Waalwijk (www.pgwaalwijk.nl) draagt zorg voor deze dienst. In de dienst zal speciale aandacht zijn voor de kinderen, die in de Kinderkerk het verhaal horen van een van de ondersteuners van de stichting. Ook in de dienst zal er een gesprek gevoerd worden met een andere ondersteuner. De jongeren worden op een speciale manier betrokken bij de preek. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en wat lekkers, meegebracht door jongeren die op kamp te gast zijn in de dienst.

Geef een reactie