Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander. En dat op zo’n manier dat die ander iets van geloof, hoop
en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen. Dat pastoraat staat nog steeds onder druk door
de coronacrisis. Want allerlei vanzelfsprekende vormen van contact zijn niet mogelijk.

Gemeenteleden, pastorale medewerkers, ambtsdragers en predikanten hebben de afgelopen periode op allerlei
manieren het omzien naar elkaar in stand proberen te houden via de telefoon, een kaartje, whatsapp, zoom,
het openstellen van de Ambrosiuskerk, nieuwsbrief, attenties, mail en het gebed in de online diensten.
Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk met ingang van 1 juni voorzichtig weer worden opgepakt. Natuurlijk moeten de regels van de overheid nog altijd in acht worden genomen. De predikanten zullen volgende maand weer afspraken gaan maken voor een bezoek thuis en op locaties waar dat toegestaan is. Verpleeghuizen en  woonzorgcentra staan daarvoor vooralsnog niet open.
Mocht u of jij graag bezoek van ds. Marleen Bloklander of ds. Bert van der Linden willen ontvangen, laat het hen dan even weten.

Geef een reactie