Het afscheid als gemeentepredikant van de Protestantse Gemeente is achter de rug.
Het zal ons nog heel lang bij blijven. Wat is er veel werk van gemaakt, wat een hartelijkheid
en goede woorden: het afscheid van de senioren en de jongeren, van de bewoners van woonzorgcentra, de
vrijdagavond voor alle gemeenteleden, de radio-uitzending, mails, de krant, etc.
De vracht aan kaarten is indrukwekkend! De cadeaus en hét cadeau heeft ons beiden in meerdere
opzichten overvallen. Het hoogtepunt vormde de prachtige afscheidsdienst van afgelopen zondag.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar inzet, de perfectie organisatie van alles, de attenties, uw en jouw
aanwezigheid en/of wensen. De wereld is klein. We komen elkaar vast nog regelmatig tegen.
Een gezegend Pinksterfeest!
Ds. Bert van der Linden

Geef een reactie