Uitnodiging ontmoetingsavond met als thema

Twijfel als brug tussen geloof en ongeloof

Wanneer:    woensdag 16 maart 2016
Waar:       Ambrosiuskerk
Tijd:            van 20.00 tot 22.00 uur

halikTijdens de jaarlijkse ontmoetingsavond willen we met elkaar samenkomen om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie en thee en wat lekkers. En ook om eens wat verder met elkaar door te praten. Dit jaar willen we dat doen aan de hand van de bijbelse figuur Zacheüs. Hij belichaamt degene die op afstand blijft van Jezus. In de boom klimt. Twijfelt. Ook door wat mensen van hem zeggen.

We praten met elkaar over hoe twijfel vruchtbaar kan zijn voor je geloof en voor het gesprek met anderen daarover. Ds. Otto Grevink las een boek van de Tsjechische schrijver Thomas Halik, Geduld met God. Hij ervoer hem als een nieuwe Henri Nouwen. Een mooie pastorale en indringende beschrijving van hoe twijfel kan helpen juist het mysterie van God, het niet-weten, overeind te houden. Want het blijft geloven. Ds. Otto houdt een korte inleiding en daarna krijgen we de gelegenheid met elkaar uit te wisselen. Of gewoon te luisteren. Daarna vervolgen we het ontspannen samenzijn met een drankje en een knabbel.

Bent u er ook bij? We willen graag met u in gesprek!

Namens de werkgroep pastoraat

Petra de Kramer
0416-650997
pdekramer@hotmail.com

 

Geef een reactie