Kerk aan de Haven ( kerkfotografie.nl)

OECUMENISCHE DIENST 500 JAAR REFORMATIE

De dienst op 29 oktober in de Kerk aan de Haven blikt terug op het begin van de Reformatie. Deze herdenking zal wezenlijk anders zijn, dan voorgaande eeuwfeesten. De verstandhouding tussen protestanten en katholieken is de afgelopen 50 jaar echt verbeterd. Niet het eigen gelijk, maar wat beiden verbindt staat centraal. Vandaar dat diaken Anton  van Diessen van de Parochie Sint Jan de Doper en dominee Bert van der Linden van de Protestantse Gemeente te Waalwijk  samen voor zullen gaan.

Op 31 oktober  1517 bevestigde Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen  aan de kerkdeur in Wittenberg. Alternatieve  kerken deden snel daarna hun intrede: de protestantse.  Dit jaar zal dat precies 500 jaar geleden zijn. Protestanten en katholieken hebben in de eeuwen die volgden elkaar niet alleen verkeerd begrepen, maar ook overdreven en karikaturaal afgeschilderd. Honderdduizenden mensen kwamen om als gevolg van godsdienstoorlogen. De dienst zal ruimte bieden om hartgrondig afstand te nemen van alle geweld en de verdeeldheid uit het verleden.

Inmiddels zijn protestanten en katholieken samen op weg van conflict naar gemeenschap. Beiden beseffen dat wat hen bindt groter is, dan wat hen verdeelt. Ze lezen dezelfde Bijbel. Beiden erkennen  de vernieuwende impuls die Maarten Luther aan het geloof heeft gegeven. Vijfhonderd jaar Reformatie  kan voortaan gezamenlijk worden gevierd.

Het meest bijzondere moment in de dienst zal het afleggen van de vijf bijzondere beloften zijn. Ze onderstrepen het oecumenische streven en het verlangen naar meer eenheid. Na iedere belofte zal er een kaars ontstoken worden. Naast gedenken en danken kijken we vooral uit naar een gedeelde toekomst.

Koning Willem Alexander zal de dienst in de Kerk aan de Haven niet bijwonen. Hij zal op de officiële Refo500-dag op 31 oktober te vinden zijn in de Domkerk in Utrecht. In Waalwijk hebben we op zondag 29 oktober onze plaatselijke viering. Het blokfluitkwartet Fluitenkruid en Thomas Ros verlenen muzikale medewerking. Hopelijk dragen veel Waalwijkers dit oecumenische initiatief een warm hart toe. Iedereen hartelijk welkom om 10.00 uur in de historische Kerk aan de Haven!

Geef een reactie