Oecumenische dienst 500 jaar Reformatie 29 oktober

Kerk aan de Haven ( kerkfotografie.nl)

OECUMENISCHE DIENST 500 JAAR REFORMATIE

De dienst op 29 oktober in de Kerk aan de Haven blikt terug op het begin van de Reformatie. Deze herdenking zal wezenlijk anders zijn, dan voorgaande eeuwfeesten. De verstandhouding tussen protestanten en katholieken is de afgelopen 50 jaar echt verbeterd. Niet het eigen gelijk, maar wat beiden verbindt staat centraal. Vandaar dat diaken Anton  van Diessen van de Parochie Sint Jan de Doper en dominee Bert van der Linden van de Protestantse Gemeente te Waalwijk  samen voor zullen gaan.

Op 31 oktober  1517 bevestigde Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen  aan de kerkdeur in Wittenberg. Alternatieve  kerken deden snel daarna hun intrede: de protestantse.  Dit jaar zal dat precies 500 jaar geleden zijn. Protestanten en katholieken hebben in de eeuwen die volgden elkaar niet alleen verkeerd begrepen, maar ook overdreven en karikaturaal afgeschilderd. Honderdduizenden mensen kwamen om als gevolg van godsdienstoorlogen. De dienst zal ruimte bieden om hartgrondig afstand te nemen van alle geweld en de verdeeldheid uit het verleden.

Inmiddels zijn protestanten en katholieken samen op weg van conflict naar gemeenschap. Beiden beseffen dat wat hen bindt groter is, dan wat hen verdeelt. Ze lezen dezelfde Bijbel. Beiden erkennen  de vernieuwende impuls die Maarten Luther aan het geloof heeft gegeven. Vijfhonderd jaar Reformatie  kan voortaan gezamenlijk worden gevierd.

Het meest bijzondere moment in de dienst zal het afleggen van de vijf bijzondere beloften zijn. Ze onderstrepen het oecumenische streven en het verlangen naar meer eenheid. Na iedere belofte zal er een kaars ontstoken worden. Naast gedenken en danken kijken we vooral uit naar een gedeelde toekomst.

Koning Willem Alexander zal de dienst in de Kerk aan de Haven niet bijwonen. Hij zal op de officiële Refo500-dag op 31 oktober te vinden zijn in de Domkerk in Utrecht. In Waalwijk hebben we op zondag 29 oktober onze plaatselijke viering. Het blokfluitkwartet Fluitenkruid en Thomas Ros verlenen muzikale medewerking. Hopelijk dragen veel Waalwijkers dit oecumenische initiatief een warm hart toe. Iedereen hartelijk welkom om 10.00 uur in de historische Kerk aan de Haven!

Geef een reactie

Bezoek ons:

Kerk aan de Haven

Grotestraat 121
5141 JP WAALWIJK

Ambrosiuskerk

Ambrosiusweg 25
5142 AA WAALWIJK

Zalencentrum t Anker (naast Ambrosiuskerk)

Mgr. Prinsenstraat 7
5142 SP WAALWIJK

PGML

De Protestantse Gemeente Waalwijk is onderdeel van het samenwerkingsverband van PKN kerken
PGML : Protestantse Gemeente Midden Langstraat.
Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de PKN kerken die hiervan onderdeel uitmaken.

Wij zijn Protestant!

Leven. Zoeken. Geloven. Dat willen wij als protestantse gemeente in Waalwijk.
In onze gemeente helpen we iedereen die meer geloof in zijn leven wil toelaten.

We ondersteunen mensen die zoeken naar God. En we zijn enthousiast over ons leven dat we met elkaar delen.

Wij vieren en zien naar elkaar om. Samen zetten we ons in voor onze jeugd, voor de samenleving en voor de verdieping van ons geloof. Neem gerust contact op als je een vraag hebt. Wij zijn er voor jou!

Ds. Bert van der Linden | 0416-332323 | 06-88446753
dsbertvanderlinden@pgwaalwijk.nl

Ds. Marleen Bloklander | 0416-769008
dsmarleenbloklander@pgwaalwijk.nl

Bij ons in de buurt

Waalwijk ligt midden in de Langstraat. De stad is groot geworden in de schoenenindustrie, waar Greve en Van Haren de bekendste merken zijn. In het schoenenmuseum is dat te beleven. In de prachtige omgeving kun je genieten van rust en avontuur.

De Loonse- en Drunense duinen zijn om de hoek te vinden voor een spirituele wandeling. En voor een thrill-ride ligt op 5 kilometer de Efteling.

Te gast op één van de campings in Kaatsheuvel of Efteling Bosrijk? Wees welkom in onze vieringen en activiteiten om ons enthousiasme te ervaren!

Geef

Geef aan wat je waardevol vindt. Help ons werk te kunnen blijven maken van het Evangelie!

Onze gemeente steunt diverse projecten en geeft ook incidentele noodhulp voor individuele of massale nood. Steun onze diaconie daarom met een gift op NL13RABO0165864680, of geef direct.

In onze gemeente zetten vele vrijwilligers zich in voor de vieringen, het omzien naar elkaar, het onderhoud van de gebouwen en het werk in de samenleving.

Daarnaast zetten we beroepskrachten in om met ons de plannen uit te voeren. Ook willen we onze gebouwen bij de tijd houden en onderhouden om in samen te kunnen blijven komen. Met jouw gift maak je dit mogelijk!

Steun onze kerk daarom met een gift op NL41FVLB0699844967, of geef direct in onze webwinkel.

Wij zijn een ANBI-geregistreerde instelling:

ANBI kerk
ANBI Diaconie