Nieuwe indeling Pastoraat

Afgelopen periode is er overleg geweest met de beide predikanten en de werkgroep pastoraat over de indeling van de wijken voor het pastoraat. Het wijkpastoraat is de basis van onze pastorale zorg en zal per postcode gebied gedaan worden. De predikanten zullen hun aandacht verdelen.

De indeling is gemaakt naar de werkverdeling van beide predikanten.
De nieuwe indeling ziet er als volgt uit:

Op postcode:
Waalwijk Noord-West, postcode 5141:           Predikant 2
Waalwijk Noord-Oost, postcode 5142:            Predikant 1
Waalwijk Zuid-Oost, postcode 5143:               Predikant 2
Waalwijk Zuid-West, postcode 5144:              Predikant 1
Landgoed Driessen, postcode 5146:                Predikant 1
Sprang-Capelle, postcode 5161:                       Predikant 1
Waspik, postcode 5165:                                     Predikant 1
Kaatsheuvel, postcode 5171, 5172:                  Predikant 2
Loon op Zand, postcode 5175:                          Predikant 2
Drunen/Nieuwkuijk, postcode 5151/5152:    Predikant 2
Rest van Nederland:                                          Predikant 2

Per predikant:
Predikant 1: Ds. Bert vd Linden, 5142, 5144, 5146, 5161
Predikant 2: Ds. Marleen Bloklander 5141, 5143, 5151/5152, 5165, 5171/5172,5175, rest van NL.
Voorlopig blijven de pastoraal medewerkers contactpersoon voor hun vaste adressen.
Mocht er een wisseling van een predikant plaats vinden, dan blijft de verdeling ongewijzigd en zal een vervanger of opvolger de vacante ‘postcodes’ waarnemen.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?
De predikanten zullen ieder op eigen initiatief in hun eigen wijk gemeenteleden gaan bezoeken, bijvoorbeeld om kennis te maken met leden, die voor hen ‘nieuw’ zijn. Wilt u graag bezoek van de predikant ontvangen of een beroep op hem doen, dan kunt u uiteraard altijd zelf contact met hem opnemen. Dat wil zeggen met de predikant waar uw adres onder valt.

Wanneer gaat het in?
De nieuwe wijkindeling gaat per 1 april 2017 van start.

Eén gemeente
Wanneer je ingedeeld bent in de wijk van de ‘andere’ predikant, dan is dat voor iedereen wennen. Maar dat is niet de basis. De basis is dat we met elkaar in dezelfde wijk bij elkaar horen als één gemeente. We gaan elkaar de kans geven om samen, in de straat en in de wijk, naar elkaar om te zien en gemeente te zijn. Wie vanwege een persoonlijke situatie een goede reden heeft om niet het contact met een ‘nieuwe’ predikant aan te kunnen gaan, wordt verzocht voor 1 juni 2017 contact op te nemen met Kees Honcoop, of een afspraak hierover te maken met een predikant.

Tot slot wens ik beide predikanten veel Geestkracht in hun nieuwe wijken voor u allen veel inspiratie in uw mogelijk nieuwe ontmoetingen met één van de predikanten.

Een vriendelijke pastorale groet,

Kees Honcoop, ouderling voorzitter pastoraat
khoncoop@kpnmail.nl
06-13568553

Geef een reactie