MATTHÄUS PASSION IN GOEDE VRIJDAGDIENST

goedevrijdagdienstHet idee van een Matteüsviering werd vorig jaar omstreeks deze tijd geboren. ‘Laten we de Matthäus Passion in de dienst op Goede Vrijdag een plaats geven.’ ‘Het magistrale werk van Bach spreekt zoveel mensen aan!’ Op vrijdag 14 april zal niet de hele Passion in de Kerk aan de Haven klinken. Gedeelten eruit zullen de viering kracht bij zetten.
Het eeuwenoude verhaal van de evangelist Matteüs over het lijden en sterven van Jezus Christus zal als rode draad dienen. Het begint met een vrouw die Jezus als voorbereiding op zijn begrafenis zalft en eindigt met de wachters voor het graf. De verhaallijn wordt uit de Bijbel gelezen en verweven met enkele korte meditaties over de meest markante hoofdrolspelers: Judas, Petrus, Jezus, de Maria’s en niet te vergeten God. Climax vormt het sterven van Jezus. Dan wordt de paaskaars gedoofd en is er een moment van stilte.
Leden van de Protestantse Gemeente te Waalwijk en de Hervormde Gemeente Sprang schilderden verschillende taferelen uit het indringende lijdensevangelie. Het artistieke resultaat zal, gevat in de vorm van een groot kruis in de viering te zien zijn. De makers van de schilderijen hebben verschillende achtergronden. Van kunstacademie tot autodidact. Van beroeps tot enthousiast hobbyist. Dat de zeven doeken qua stijl uit elkaar lopen maakt de collage van hun werken alleen maar boeiender. De betrokkenheid op het lijdensverhaal is wat Truus den Rooijen, Corine Schaap, Hannie van Dongen, Joke Schoenmakers, Theo Vink, Toos Fennema en Piet van Drongelen met elkaar delen.

Bach gebruikte de laatste hoofdstukken uit het evangelie van Matteüs als achtergrond voor zijn Passion. Het lijdensverhaal krijgt door zijn muziek een intensiteit die weinig mensen onberoerd laat. Het gaat over universele thema’s als schuld en onschuld, vernedering, lijden en godverlatenheid. Daar doorheen klinkt de belofte dat de dood niet het laatste woord heeft. Het ensemble s’OTTOvoces zal de Matteüsviering muzikaal omlijsten met korte stukken uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Goede Vrijdag 14 april Kerk aan de Haven 19.30 uur Matteüsviering

Geef een reactie