Marcus 10 vers 14 dienst
‘Laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

Gemeente van Jezus Christus,

1. Sporen van het Koninkrijk
In het weekend lezen we bij ons thuis een krant, waarin God geen rol speelt, maar de regie heeft. God speelt er geen rol in, maar hij heeft de regie. Of te wel een dagblad met een duidelijke christelijke identiteit. Zeer lezenswaardig is de column met de titel ‘Sporen van het Koninkrijk’. Met ‘Koninkrijk’ bedoelt de redactie niet het Koninkrijk der Nederlanden of één van de andere 22 koninkrijken, die de wereld nog telt. Het Koninkrijk uit de krant, of liever gezegd uit de Bijbel, bestaat daar waar God geen rol speelt, maar waar hij de regie heeft. Jezus preekte graag over het Koninkrijk. Sterker nog het was het speerpunt van zijn preken. Het ‘ja’ van de ouders bij de doop van hun kind is zo’n spoor van het Koninkrijk. De titel van een column hierover zou kunnen luiden: ‘Ouders laten hun kind door Jezus zegenen.’ ‘Hij legde hen de handen op,’ vertelt het evangelie. Hij legde zegenend zijn hand op de kinderen.

2. Een goednieuwskrant
Sporen van het Koninkrijk luidt een serie columns in de krant. Wat dacht u van deze column met als titel Voetballen met de Bijbel?

Peter, de directeur van de missionaire organisatie Youth With a Mission in Fortaleza, Brazilië, kreeg de tranen in zijn ogen. Het adoptieverhaal van een jonge man van 28 maakte veel bij hem veel los. ‘That’s what we are doing here in Fortaleza,’ reageerde hij emotioneel. ‘Restoring families.’ Kinderen uit huis verbinden met een thuis. De van oorsprong Engelse voetbalcoach organiseerde met zijn team voetbaltrainingen en voetbalwedstrijden voor de straatjongeren uit de sloppenwijken, waar drugs, prostitutie en criminaliteit mensen tegen over elkaar zetten. ‘Naast de spelregels, leggen we ook de Bijbels spelregels voor het leven uit, zoals liefde, trouw en zorg voor elkaar,’ lichtte hij toe. Het is de bedoeling dat hun ouders langs de lijn deze spelregels ook oppikken en hun verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen. Youth With a Mission laat naast een bal ook voetballen met de Bijbel.

Sporen van het Koninkrijk zijn liefde, trouw en zorg, die ouders en kinderen aan elkaar hechten onder harde omstandigheden, die hen uit elkaar kunnen drijven. Mooi! Rond de figuur van Jezus barst het van de sporen. Zieken worden genezen. Blinden gaan zien. Lammen lopen. Gevangenen worden bevrijd. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat Jezus mensen,
die fysiek, psychisch, geestelijk, moreel of sociaal de greep op het leven aan het verliezen zijn, helpt in de naam God, staat vermeld in een goed nieuwskrant
ook wel evangelie genoemd. Lijkt mij aardig om naast een krant met alle narigheid uit de wereld, ook op een krant met positieve berichten geabonneerd te zijn. Dat is tegelijk een mooie omschrijving van de christelijke opvoeding:
‘Naast een krant met alle narigheid uit de wereld, waar we zelf deel van uit maken, geabonneerd zijn op de goednieuwskrant, het evangelie genaamd.
Al is het alleen al in het weekend.

3. Blokkades
Niet iedereen is even geknipt om sporen van het Koninkrijk te trekken. ‘Je moet de open instelling van een kind hebben,’ weet Jezus. Hij zegt: ‘Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Het evangelie geeft een voorbeeld van iemand, die te volwassen geworden is en daardoor compleet blokkeerde, toen Jezus hem vroeg om in zee te gaan met het Koninkrijk. Kwam door zijn geld. De man was rijk. Kinderen hangen niet aan geld, hangen nog niet aan geld. Bezitten het niet eens. Hij wel.
‘Wat moet ik doen om het Koninkrijk van God binnen te gaan,’ vraagt hij nederig en respectvol aan rabbi Jezus. ‘Breng je geloof in de praktijk,’ antwoordt Jezus. ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik mij daaraan gehouden.’
Komt er nog meer voor kijken? Ja! ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geeft het geld aan de armen.’ Dat blijkt een brug te ver!
Hij keert Jezus de rug toe. Humoristisch reageert Jezus met: ‘Het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Dat gaat niet werken. Een ongemakkelijk verhaal voor ons, die deel uit maken van een behoorlijk materialistisch ingestelde maatschappij. Dit verhaal daagt ons uit een antwoord te geven op de volgende vraag van een collega. Een feestje. Een vrouw met reusachtige en peperdure oorbellen verschijnt in de feestzaal. Hoe durft mijn collega het te vragen? ‘Mevrouw, hangen deze oorbellen aan u of hangt u aan deze oorbellen?’ ‘Hangen deze oorbellen aan u of hangt u aan deze oorbellen.’
Met andere woorden: wat is bepalend voor ons leven? Waar gaan we echt voor? Hoe afhankelijk zijn we van datgene wat in onze wereld status geeft,
en invloed, namelijk geld en bezittingen? ‘Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Dit alles naar aanleiding van een man uit het evangelie, die geen kind meer was. Maar wat niet is, kan altijd wel weer komen. Zeker als God eraan te pas komt. Je kunt opnieuw geboren worden. Je kunt opnieuw kind worden.

4. God in de hoofdrol
Sporen van het Koninkrijk, daar hebben we het over. Ik heb nog een column voor de krant. Erboven staat: ‘God regisseert.’

‘Mogen we je kamer zien,’ vroegen een Nederlandse jonge vrouw van 26 en een man van 59 aan de Braziliaan Emanuel, één van de jongeren, die bij Youth With a Mission in Fortaleza de training discipelschap volgde. Voor in de twintig bereidde hij zich voor op zijn missie: sporen van het Koninkrijk achter laten in die problematische delen van de grote steden van Brazilië, waar God onzichtbaar dreigde te worden. Alles pro Deo. Vriendelijk als hij was, nam hij ons mee naar zijn kamer. Niet meer dan een paar vierkante meter. Net groot genoeg voor een bed en een kledingkast. Meer privacy schoot er voor hem en de anderen niet over. Begaan met zijn lot, vroegen we aan hem: ‘Wanneer ga je een echte baan zoeken en geld voor jezelf verdienen?’ ‘Dat vind ik onbelangrijk. Ik laat mij leiden door God,’ zei hij. God speelde geen rol in zijn leven. Hij had de regie.

Consequent sporen trekken van het Koninkrijk houdt een belofte in. Eén van de discipelen van Jezus, Petrus, vraagt in het evangelie: ‘Wij hebben alles achtergelaten om u, Jezus, te volgen!’ We hebben zelfs geen klein kamertje met bed en kledingkast. We zwerven. Jezus belooft hen medestanders. De kerk. Jezus belooft hen later te mogen leven in het voltooide en zichtbare Koninkrijk of te wel het eeuwige leven.

5. Zichtbaarheid

Het is ten slotte ook goed om het volgende nog te weten. Vanmorgen krijgen we een prachtig voorbeeld te zien van sporen van het Koninkrijk. De doop van 6 kinderen wordt als een duidelijk spoor van het Koninkrijk op de foto gezet.
Maar let wel nergens is op het plaatje het Koninkrijk van God te zien! Dat moet je erbij denken! Nee, sorry, daar mag en kun je in geloven. Het Koninkrijk van God is er en zal er komen!

Amen.

Geef een reactie