Ledenadministratie

De Protestantse Gemeente Waalwijk (ontstaan uit de wijkgemeente Ambrosiuskerk en de wijkgemeente Kerk aan de Haven) is een enthousiaste gemeente: daar wil je bij horen! Hieronder vindt u informatie hoe u lid kunt worden, of in geval van verhuizing buiten de gemeentegrenzen, lid kunt blijven. Mocht u om wat voor reden dan ook geen lid meer willen blijven, dan vinden wij dat natuurlijk jammer, maar geven we u ook informatie over hoe u zich kunt overschrijven of uitschrijven.

Adres Ledenadministratie
Protestantse Gemeente Waalwijk
t.a.v. mevr. Petra Priem-Lukas
Grotestraat 97-B,
5141 JN WAALWIJK.
tel. 06-23659324
e-mail: ledenadministratie@pgwaalwijk.nl

U WILT LID WORDEN?
Als u lid wilt worden van de Protestantse Gemeente Waalwijk kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Die geeft dan uw adres door aan de wijkpredikant en/of pastoraal ouderling voor een kennismaking bezoek, zij brengen ook een inschrijfformulier voor u mee.

NB: Bent u geen lid van een kerk, of van een ander kerkgenootschap, en wilt u geen lid worden, maar leeft u wel geïnteresseerd mee? Kijk dan hieronder naar andere mogelijkheden om opgenomen te worden in onze administratie.

U GAAT VERHUIZEN?
Als u verhuist en in uw vorige woonplaats lid was van een gemeente die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoort, wordt u automatisch lid van de gemeente van de Protestantse Kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij de overschrijving van de burgerlijke gemeente gaat er namelijk een signaal naar de kerkelijke ledenadministratie die er voor zorgt dat de gegevens bij de nieuwe kerkelijke gemeente bekend zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf actief de verhuizing door te geven aan de ledenadministratie.

plattegrond-ww

KERKELIJKE GEMEENTEGRENZEN: Schuin gearceerd is het gebied binnen de wijkgemeente Kerk aan de Haven; verticaal gearceerd dat van de Ambrosiuskerk

Verhuist u binnen de kerkelijke gemeentegrenzen (zie kader)
Dan blijft u automatisch lid van de Protestantse Gemeente Waalwijk.

Verhuist u buiten de kerkelijke gemeentegrenzen (zie kader)
Dan gaan uw gegevens automatisch naar de kerkelijke gemeente waar u geografisch onder valt. Als u lid wilt blijven van de Protestantse Gemeente Waalwijk, dan kunt u het voorkeurslidmaatschap aanvragen. Zie hieronder.

Woonde u voor uw verhuizing al buiten de kerkelijke Gemeentegrenzen en wilt u lid blijven van de Protestantse Gemeente Waalwijk?
Dan blijft u ook na uw verhuizing lid van onze gemeente.

VOORKEURSLIDMAATSCHAP
Kiest u ervoor om bij een verhuizing, buiten de kerkelijk grenzen, toch lid te blijven van de Protestantse Gemeente Waalwijk dan kunt u hiervoor een voorkeurslidmaatschap aanvragen. U schrijft een mail of brief met de motivatie waarom u lid wil blijven naar de ledenadministratie, die vervolgens dat verzoek indient bij de gemeente waar u dan ingeschreven bent komen te staan na uw verhuizing. Deze gemeente heeft 30 dagen de tijd om het verzoek te weigeren of te honoreren. Zodra dit verzoek is ingewilligd ontvangt u een welkomstbrief van de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Waalwijk.

NB: U blijft hierna voorkeurslid van de Protestantse Gemeente Waalwijk, ook bij een volgende verhuizing binnen Nederland.

BEËINDIGING VOORKEURSLIDMAATSCHAP
Bent u voorkeurslid,  dan blijft u dit waarheen u ook verhuist binnen Nederland. Maar mogelijk voelt u zich thuis in de gemeente waar u naar toe verhuisd bent en wilt u lid worden van die gemeente. Daarom ontvangt u altijd een brief van ons als u verhuisd bent met de vraag of u lid wilt blijven van de Protestantse Gemeente Waalwijk of dat u overgeschreven wenst te worden naar uw nieuwe woongemeente. U kunt ook zelf uw voorkeurslidmaatschap van de Protestantse Gemeente Waalwijk ongedaan maken. Dan dient u een briefje te schrijven naar de ledenadministratie.

U WILT LID WORDEN VAN EEN ANDERE GEMEENTE (zonder dat u verhuist)?
We vinden het natuurlijk jammer als u lid wilt worden van een andere gemeente, maar hopen dat u zich daar zult thuis voelen. Als u lid wilt worden van een andere gemeente, dan moet u dezelfde procedure volgen als hierboven staat beschreven om in die gemeente voorkeurslid te worden. De brief met motivatie waarom u lid wilt worden van die gemeente moet u dan richten aan de ledenadministratie van die gemeente. Die neemt dan weer met onze ledenadministratie contact op, zodat we daarmee in kunnen stemmen.

NB: Bij verhuizing buiten de gemeentegrenzen van de Protestantse Gemeente Waalwijk wordt u automatisch lid van de gemeente waartoe u geografisch behoort; daar hoeft u niets voor te doen.

IK WIL LID BLIJVEN VAN MIJN EIGEN GEMEENTE, MAAR VOEL ME OOK VERBONDEN MET DE PROTESTANTSE GEMEENTE WAALWIJK. KAN IK GASTLID WORDEN?
Ja, u kunt gastlid worden van de Protestantse Gemeente Waalwijk. Dat betekent dat u lid blijft van uw eigen gemeente, maar tevens gastlid wordt van de Protestantse Gemeente Waalwijk, met alle rechten en plichten die daarbij horen, ook financiële. U kunt meestemmen over zaken waar de gemeente over gaat, maar geen lid worden van de kerkenraad. U ontvangt uiteraard de gebruikelijke pastorale zorg, zoals die voor alle leden geldt. U maakt dus deel uit van één van de pastorale wijken van de Protestantse Gemeente Waalwijk. Neemt u voor het aanvragen van het gastlidmaatschap alstublieft contact op met de ledenadministratie.

IK BEN GEEN LID VAN DE KERK, OF VAN DEZE KERK, MAAR WEL GEÏNTERESSEERD. KAN IK ME LATEN OP ÉÉN OF ANDERE MANIER LATEN REGISTREREN?
Als u bijvoorbeeld geen kerkelijke achtergrond hebt, of lid bent van een ander kerkgenootschap (bijv. RKK, Nederlands Gereformeerd of anderszins), en geïnteresseerd meeleeft met onze gemeente, maar u nog niet de (over)stap wilt maken om lid te worden van onze kerk, dan registreren wij u graag als geïnteresseerde. Als u daarnaast onze kerk ook graag wilt steunen, dan registeren wij u graag als ‘blijkgever van verbondenheid’. Neemt u daarvoor alstublieft contact op met de ledenadministratie.

GEBOORTE – HUWELIJK – OVERLIJDEN
We zijn als Protestantse Gemeente Waalwijk graag op de hoogte van een verandering in uw gezinssituatie. Wilt u een geboorte, een huwelijk, een scheiding of overlijden alstublieft ook bij de ledenadministratie melden? Dit betekent niet dat wij dan meteen verwachten dat u iets van de kerk verlangt, maar wij kunnen dan wel onze betrokkenheid tonen of rekening houden met de nieuwe situatie.

UITSCHRIJVEN
U wilt zich uit laten schrijven van de kerk? Dat vinden wij natuurlijk jammer!
Daarvoor hebben wij wel een handtekening van u nodig. U schrijft een briefje of een mailtje naar de ledenadministratie. Die geeft uw adres door aan de predikant en pastoraal ouderling, die indien gewenst nog even met u contact kunnen opnemen. Daarna wordt u uitgeschreven uit de Protestantse Gemeente Waalwijk en uit de Protestantse Kerk in Nederland.

NB: Uitschrijven is dus iets anders dan overschrijven: als u verhuist naar een andere plaats wordt u automatisch overgeschreven naar een andere gemeente, daar hoeft u niets voor te doen. Of u woont wel in Waalwijk, maar wilt voorkeurslid worden van een andere kerk, dan wordt u ook overgeschreven. Bij uitschrijving bent u niet alleen geen lid meer van de Protestantse gemeente Waalwijk, maar ook van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland.

Voor meer informatie, vragen of verzoeken t.a.v. de ledenadministratie kunt u ook een berichtje sturen aan mevr. Petra Priem.