Kliederkerk iets voor Waalwijk?

Kliederkerk logoOp een creatieve en uitdagende manier kerk zijn voor kinderen, hun (groot)ouders en anderen die mee willen vieren: dat is Kliederkerk. Zaterdag 7 november gingen 7 gemeenteleden naar het Landelijk Missionair Festival. Daar ontmoetten ze de grondlegger van de Engelse variant van de Kliederkerk, ‘Messy Church’, Lucy Moore. Kliederkerk ontstaat inmiddels op meer dan 20 plaatsen in Nederland, waaronder in Drunen, waar ze 22 november beginnen. Iets voor Waalwijk?

Kliederkerk tekening LMF

Tekening: Thea Schukken

Messy Church heeft net als haar Nederlandse variant een intrigerende naam. Wat kan er ‘messy’ zijn aan de kerk? Messy is ons leven en messy zijn onze kinderen, vertelt Lucy Moore. En dat is oké in Messy Church. Daar kun je zijn zoals je bent: messy. Eén van de belangrijkste waarden van Messy Church is gastvrijheid. Daarin mensen waarderen zoals ze zijn. In een vorm die in zichzelf ook messy is, kliederig: creativiteit. Lucy Moore gaat zelfs zo ver dat ze zegt: Ook God is messy. ‘Het gaat Hem niet om regels, maar om relaties. Je kunt Hem niet in regels vangen. God is niet begrensd. Hij is creatief, onvoorspelbaar. God is een God van schepping, creatie, en van herschepping, re-creatie.’ Het gaat daarom binnen Messy Church niet om goed of fout. Om binnen of buiten de kerk. Messy Church legt relaties met mensen en probeert samen al kliederend, creatief Jezus te ontdekken.

Lucy MooreEen kerk die past bij ons geloofsleven: rommelig

Rommelig is prima, zegt Lucy Moore. Zo ziet ook ons geloofsleven eruit. Soms weten we het zekerder en een andere
moment weten we het niet zo goed. En daarom herkennen we ons vaak minder in de bekering zoals Paulus die beleefde, waarin je van het een op het andere moment het Licht zag, maar eerder in de weg van Petrus. Kronkelig, dichtbij en dan weer op afstand, rommelig. Zo gaat Messy Church op een creatieve manier met mensen relaties aan buiten de kerk. Een missionaire vorm van kerk zijn, die in zichzelf ook messy is, onvoorspelbaar, zoekend, creatief.

 Bijbelverhaal centraal en voluit kerk

Ook in de Nederlandse variant van Messy Church, Kliederkerk, draait het om de Bijbelverhalen. Die staan centraal. Het gaat niet om zomaar een gezellige activiteit, maar om een manier om mensen te helpen om Jezus te ontdekken. Dat wordt gedaan met creatieve activiteiten, waarin ouders met hun kinderen rondom een Bijbelverhaal met elkaar bezig zijn. Dat uur wordt afgesloten met een korte viering van een kwartier met het verhaal, een lied en een gebed, waarna er samen gegeten wordt. Daarmee is het voluit kerk, en geen ‘nevendienst’.

Kliederkerk

Kliederkerk omschrijft zichzelf als volgt: “Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijks leven.” Het is daarmee ook geen brug naar de ‘normale’ kerk, maar kerk in zichzelf. Missionair, gericht op het aangaan van relaties buiten de kerk. Mensen buiten de kerk zijn dus ook de primaire doelgroep. En vaak vindt daarom Kliederkerk plaats in een school of een ander gebouw buiten de kerk.

De kracht en de belofte van Kliederkerk

De kracht schuilt in de laagdrempeligheid buiten de kerk, en de verbinding tussen de generaties. Het is voor jong én oud interessant. Ouders vinden het leuk om op deze wijze samen met hun kinderen kerk te beleven. Zoals een moeder zegt: “Bij een normale kerk breng ik mijn kerk naar de oppas. En ik breng ze al drie dagen in de week naar de oppas. En bij Kliederkerk doe je het samen.”

Messy-Church-LogoMessy Church is in Nederland geadopteerd door JOP, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, en hernoemd tot Kliederkerk. Het is een beloftevolle vorm van kerk zijn, die hoop kan geven aan de huidige, vaak oudere, kerken. Lucy Moore haalde het verhaal van Sara en Abra(ha)m aan: God had hen kinderen beloofd, maar ze hadden in hun hoge ouderdom nog geen bewijs ervan gezien. Vanuit de gastvrijheid die Abraham bood aan drie vreemdelingen, kwam de belofte uit. Lucy Moore: ‘De grootste uitdaging in Messy Church is niet om voor 80 mensen knakworstjes op te warmen, maar de kwaliteit van geloof, hoop en liefde in onze levens die we proberen te laten zien aan de gezinnen die komen.’

Overal een andere vorm, om Jezus te ontdekken

De manier om Kliederkerk te starten hangt af van de omstandigheden in de kerk en de woonplaats. Het is een beloftevolle manier om gezinnen en mensen van alle leeftijden creatief te betrekken bij het Evangelie. Niet om de kerk, maar om Jezus te ontdekken. Een ontdekkingstocht die ook vanuit de kerk vruchtbaar kan zijn. De manier waarop Kliederkerk in Waalwijk gestalte gegeven kan worden zal ontdekt moeten worden. De verhalen uit de rest van het land zijn hoopvol. Indrukken van wat Kliederkerk kan zijn vind je op de websites van Kliederkerk en Messy Church.

Ds. Otto Grevink

 

 

Geef een reactie