ANBI

​De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie.  En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Voor deze ANBI status moeten gemeenten transparant online zijn en hun belangrijkste gegevens verstrekken. Die vindt u hieronder voor de Protestantse Gemeente te Waalwijk en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Waalwijk.

Protestantse Gemeente te Waalwijk
RSIN: 81.26.28.615
Contact: Postbus 196, 5140 AD Waalwijk
E-mail: kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl
KvK: 76379493

 

 • Kerkenraad:

Voorzitter, scriba, 1 predikant, 1 kerkelijk werker, 8 ouderlingen, 7 diakenen, 4 ouderling kerkrentmeesters, 21 werkgroepleden

 • College van kerkrentmeesters

3 ouderling-kerkrentmeesters, 8 kerkrentmeesters

 • College van diakenen

7 diakenen (zie verder ANBI pagina diaconie)

Beleidsplan op hoofdlijnen:

 • Het getuigen van het evangelie van Jezus Christus in Waalwijk en omgeving
 • Het omzien naar (gemeente)leden
 • Het vieren van de sacramenten

Nader uitgewerkt in ons beleidsplan 2022-2026

Tevens is er een plaatselijke regeling opgesteld.

Beloningsbeleid:

Voor bestuurders geldt een nihil beloning.
Voor de beroepskrachten in dienst van de gemeente verwijzen we naar de regeling arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doelstelling:

Zie hiervoor hoofdstuk 1 van ons beleidsplan
Tevens verwijzen we naar de doelstelling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarlijkse activiteiten:

 • Het wekelijks houden van kerkdiensten op 2 plaatsen in de gemeente Waalwijk, te weten de Ambrosiuskerk 23/9-23/3 of de Kerk aan de Haven. 23/3-23/9
 • Het bezoekwerk aan gemeenteleden en meelevenden
 • Het geven van onderricht in de vorm van bijeenkomsten Vorming en Toerusting
 • Het organiseren van jeugdkerk, kindernevendienst en catechesatie
 • Het organiseren van een startkamp en startzondag bij het begin van het winterwerk

Financiële verantwoording (klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting):

 

Voorgenomen bestedingen:

 • Predikantstractementen
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Kerkelijke activiteiten
 • Afdracht landelijke quota solidariteitskas en classis
 • Muzikale ondersteuning van de gemeente
 • Bestuurskosten