Hoe gaan we als kerken om met de vluchtelingen?

Vredesviering 2

De komst van vele vluchtelingen houdt veel mensen bezig. Als kerken willen we daarin gezamenlijk optrekken. In veel kerken is aandacht tijdens de kerkdiensten voor de gevoelens en de opdracht die hierin voor ons zitten. Vanuit de Raad van Kerken is het initiatief ontplooid om weer een Gebedsdienst voor de vrede te houden. Om de handen te vouwen, maar ook om de handen uit de mouwen te steken. Het Rode Kruis zamelde kleding en verzorgingsproducten in. VluchtelingenWerk kwam vertellen wat wijzelf kunnen doen.

150 mensen kwamen op de viering af, waarin kapelaan Minh, ds. Henk van Kapel, Gera de Jong en ds. Otto Grevink voorgingen. Nog meer mensen brachten spullen naar het Rode Kruis.

Vredesviering 1In de contacten met de burgerlijke gemeente is gevraagd of wij onze achterban kunnen oproepen om zich als vrijwilliger aan te melden bij het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en het COA. Dat kan op de websites van de organisaties.

Inmiddels heeft Waalwijk 72 uur een groep van 43 jongeren opgevangen in Sporthal De Slagen. Dat heeft nog al wat reacties teweeg gebracht. Als Raad van Kerken hebben we toen een kanselboodschap rondgestuurd die in de kerken is voorgelezen:

Al enige weken komen via de media de beelden tot ons van vluchtelingen die een heenkomen zoeken in Europa. Ook in Waalwijk heeft de gemeente ingestemd met een verzoek van het Centraal O​rgaan ​opvang ​Asielzoekers om vluchtelingen die ons land binnenkomen 72-uurs opvang te bieden. ​Afgelopen vrijdag zijn 43 jongeren van 14-18 jaar ​opgevangen.
In Mattheüs 25 zegt Jezus: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.’
Voor die roeping staan we als christenen in Waalwijk nu ook. Gemeenteleden vragen hoe ze hierbij ook betrokken kunnen zijn. In de komende week zal duidelijk worden wat hierin de mogelijkheden zijn. We zijn dankbaar als mensen bewogen zijn met hun naaste die van ver komt.
Tegelijkertijd zijn er ook gevoelens van angst, woede en onmacht. Angst voor de veiligheid van ​onszelf en wie ons lief zijn. Woede omdat alles wel heel ​snel op ons afkomt. Onmacht omdat de gemeente besluiten neemt waarbij omwonenden het gevoel krijgen buitenspel te staan.
Aan deze gevoelens willen we niet voorbij gaan. We ​mogen die zorgen bij God brengen en​ Hem vragen om bemoediging.​

Naar aanleiding van de kanselboodschap is vanuit de hervormde gemeente Besoyen het volgende initiatief ontplooid.

Op dit moment komen er vele vluchtelingen naar Europa. De situatie is zeer complex. Afgelopen weekend waren er in onze gemeente ook vluchtelingen. Een groep jongeren werd opgevangen in sporthal De Slagen. Deze jongeren reizen van gemeente naar gemeente. Dit wordt gecoördineerd door het COA (Centrale Opvang Asielzoekers). We weten niet of er in de toekomst nog meer vluchtelingen naar onze gemeente komen en voor hoelang? Er zijn veel vragen, maar op dit moment geen antwoorden. Wij hebben een vraag aan u: wie zou het leuk vinden om iets voor deze mensen te doen? Bijvoorbeeld een maaltijd organiseren, op bezoek gaan etc. We weten helemaal niet of er werkelijk dingen georganiseerd gaan worden, dat is afhankelijk van de vluchtelingen die hier komen en de gemeente. Toch lijkt het ons belangrijk om mensen hiervoor te zoeken, omdat er vaak op korte termijn iets moet gebeuren. Lijkt het u leuk om hierbij betrokken te zijn, dan kunt u contact opnemen met Willemien Kumar (email: wkumarnijzink@hotmail.com en telefoonnummer 06-16901546) of Gertine van Tilborgh (email:gertine1984@outlook.com en telefoonnummer: 06-12543880).

Op dit moment vangt Waalwijk geen vluchtelingen op. De discussie wordt gevoerd of er wel moet worden doorgegaan met 72-uursopvang, wat ‘gesleep’ met vluchtelingen tot gevolg heeft. We hebben gezien in de krant dat dat ook frustraties geeft bij de vluchtelingen zelf, die zich geen raad weten. Mogelijk kiest men voor langerdurende opvang in de vorm van (kleinere) azc’s. We wachten het af. Als kerken blijven we alert op de zorgen die mensen hebben en de zorg die we kunnen bieden. Laten we daar in onze gebeden ook bij blijven stilstaan.

ds. Otto Grevink,
voorzitter Raad van Kerken

Geef een reactie