Zondag 28 juni ’15
Afscheid jeugdkerk

Inleiding
In de Bijbel worden veel wonderen beschreven. Eén van de meest spraakmakende is die van Jezus die over het water loopt (Matteüs 14 en Marcus 6). De preek gaat over deze ‘hersenkraker’. De jongeren van de oudste groep van de jeugdkerk wilden graag dat hun afscheidsdienst in het teken zou staan van ‘wat onmogelijk is bij mensen, maar mogelijk bij God’. Het thema: ‘Het is een wonder’.

De Schriftlezing is Matteüs 14: 22 – 32
De tekst voor de verkondiging is Matteüs 14: 25
‘Tegen het einde van de nacht kwam hij naar zijn leerlingen toe, lopend over het meer.’

Verkondiging

Gemeente van Jezus Christus,

De wonderlijke planeet Biblija
In het heelal draait een bijzondere planeet in het rond. De planeet Biblija. Klinkt ongeveer als Bijbel. Er gebeuren daar wonderen. Ongelofelijk, er zijnop die planeet blinden te vinden,wat doven, invaliden, depressieve mensen en anderen die mankerend waren, die zonder medische behandeling of therapie plots genezen werden. Zelfs doden komen er tot leven. Zeker te weten,op de planeet Biblija gebeuren wonderen,spectaculaire wonderen. Ze staan onder andere op naam van een zekere Jezus. Een wonderlijke visvangst, een wonderlijke spijziging van duizenden mensen en, niet te vergeten, zijn meest in het oog springende wonder:
Jezus loopt over één van de meren op die planeet. Jezus loopt over water.
De bewoners schrijven deze mens- en natuurwonderen toe aan de macht van de Schepper van hun planeet, genaamd God. Jezus kan er daarom ook wat van, omdat hij de Zoon van die God is.Vijfendertig wonderenheeft Jezus gedaan.
Iedereen begrijpt dat ik met de planeet Biblija de af en toe onbegrijpelijke wereld van de Bijbel bedoel. Het Boek staat vol met gebeurtenissen, waarover wij als aardbewoners de schouders ophalen. Wonderen? Bestaan die dan? Ja, die bestaan in het groot en in het klein! Laten we eerst de kleine wonderen maar bekijken.

De gewone planeet aarde
Dichtbij die wonderlijke planeet Biblija bevindt zich een andere planeet, de planeet aarde, die van ons. De aardbewoners zien net als de biblijanen wonderen voor hun eigen ogengebeuren. Maar meestal niet van die spectaculaire, zoals op de planeet Biblija. Kleiner. Meer het gewone werk. Maar wat heet gewoon? Miljoenen sterren aan de donkere hemel, ontelbaar. Het duizelt je! Is dat gewoon?De prachtige ondergaande zon. Is dat niet ongelofelijk mooi? Een vogel die uit het ei komt. Is dat niet bijzonder?De zwaartekracht. Is dat niet om van je stoel te vallen?Een baby hulpeloos en toch vol levenskracht met alles erop en eraan. Alles zit zo perfect in elkaar op onze planeet! Er is meer.
En losse puzzelstukjes vallen soms zomaar in elkaar, terwijl niemand daar ooit over had durven dromen. Onverwacht slaan de medicijnen bij de ernstig zieke toch aan.
Een verloren gewaande vader duikt plots op. Verliefdheid. Vrede na jaren oorlog. Vergeving ontvangen. De planeet aarde, onze planeet, barst van de wonderen, die bewoners kunnen toeschrijven aan mijnheer Darwin, die van de evolutie, aan natuurwetten, die uit de schoolboeken, aan toeval, aan suggestie, aan het placebo-effect of domweg geluk.
Er zijn ook aardbewoners die alles wat hen met bewondering en dankbaarheid vervult allereerst toeschrijven aan de Schepper van hun planeet, God. Wat de bewoners van de planeet Biblija ook gewoon zijn om te doen. Zulke dankbare en verwonderde mensen tref je vaak aan in wat men op aarde de kerk noemt. Zo’n gebouw als dit. Hier. Wij. Ja, wij danken en bewonderen God voor het ongelofelijk bijzondere van en op onze planeet. De wonderen zijn echt onze wereld nog niet uit.

Verklaringen.
Nu weer terug naar de grote wonderen, zoals lopen over water op Biblija. Aardbewoners zijn behoorlijk nieuwsgierig van aard daarnaar. En slim. Op hun universiteiten staan grote telescopen opgesteld om bijvoorbeeld de planeet Biblija te observeren. Die biblijaanse wonderen, hoe zit dat?
Aardbewoners willen een verklaring. Een professor: ‘Ik ontdekte door mijn telescoop een meer op Biblija. Het meer van Galilea genaamd. Ook wel dreigender de zee van Galilea genoemd. Ik zie bange mensen in een vissersbootje dat wild danst op hoge golven van de zee. Oei, die verdrinken, heb ik medelijden met het machteloos gillende groepje. Dan vergroten mijn ogen zich van verbazing. Over de golven lopend komt een man naar hen toe, het lijkt wel een spook!Hij grijpt in. De wind gaat liggen. Gered.’ De professor gaat aan zijn bureau zitten en denkt diep na over een verklaring voor wat hij gezien heeft. Het komt in een boek met de titel ‘Gezichtsbedrog.’ Jezus die wandelde op het water? Er lag een zandbank net onder het wateroppervlak. Of hij wandelde gewoon langs het strand wat uit de verte leek op lopen over water. ‘Kijk’, zegt het verstand, laat je niets wijs maken. Dergelijke spectaculaire wonderen uit de Bijbel rijmen niet met de ijzeren natuurwetten.’Jezus, schat eens, 65, 70 kg, absoluut te zwaar om door het wateroppervlak gedragen te worden. De man, rechtop staand en gaand, uiteraard in subtropisch Israël op onbevroren water, zou in overeenstemming met de zwaartekracht zinken als een baksteen. ’t Kan niet!Weg wonder en dat is zonde! Sprookje. In de prullenbak ermee.
Nee, lopen over water is geen onzin. Nee, wie alleen met zijn verstand de wonderen in de Bijbel te lijf gaat,begrijpt de wonderen niet. Snapt niet wat ze willen zeggen! Hun betekenis ontgaat hen.
Een professor, Einstein, wist het beter: ‘Wetenschap zonder religie is kreupel.’ Verstand geeft niet alle antwoorden of afdoende antwoorden. Er is meer. Je hebt naast hersenen ook nog een hart! Dat wil ook wat.

Boodschap voor je hart
Op de planeet Biblija gebeuren wonderlijke dingen. Met Biblija bedoel ik geen planeet, maar een boek. De Bijbel. Iemand noemde de Bijbel treffend ‘brood voor het hart’.De schrijvers van de Bijbel maken zich met hun hersenen niet zo druk of wonderen al dan niet echt gebeurd zijn. Voor hen zijn ze allemaal waar. Maar wat zou dat? De wonderen zijn maar bijzaak, vinden de Bijbelschrijvers. Ze noemen ze dan ook vaakminder gewichtig‘tekens’. Zo’n teken met een betekenis gaat over Jezus, die over het water loopt.
In de Bijbel betekent water,waarin je kunt verdrinken, de dood. Jezus loopt over het waterbij het aanbreken van de morgen!Een veelzeggend tijdstip op de planeet Biblija. Een teken met betekenis. Aanbreken van de morgen is het tijdstip van Pasen. Bij het aanbreken van de morgen ontdekken vrouwen het lege graf van Jezus. Hij is opgestaan!God blijkt sterker dan de dood. Jezus loopt namens God over het water
en dat teken betekent, dat hij onze laatste vijand, de dood, heeft overwonnen. Jezus die loopt over het water betekent ‘Pasen’. Wonderen geven in de Bijbel een boodschap voor het hart door. Deze boodschap: geloof in een trouwe en machtige God, die sterker is, dan je grootste zorgen en problemen, ja, zijn dragende liefde is zelfs machtiger dan welke ziekte ook, zelfs machtiger dan de laatste vijand, de dood!
De kleine wonderen in de Bijbel zijn sowieso gebeurd, er zijn grote wonderen die vast en zeker ook echt gebeurd zullen zijn.
Ik denk aan Pasen. God is niet gebonden aan de natuurwetten, die hij zelf geschapen heeft. ‘Ja, wat heb je aan een God die niet over water kan lopen?’ reageerde een gemeentelied op dit wonderlijke verhaal. ‘Wat heb je aan een God die de dood niet aan kan?’
Andere wonderen moet je vooral symbolisch opvatten. Belangrijker dan het al of niet gebeurd zijn van een biblijaans wonder, is het wonder van je geloof in God en Jezus, zijn Zoon. Geloven is moeilijk! Vergelijk het met lopen over water. Denk aan Petrus die het door zijn angst niet voor elkaar kreeg over water te lopen. Hij zakte weg. Maar hij werd gegrepen en vastgehouden door Jezus, door de opgestane Heer!
Geloven, dat doen we, soms zelfs alleen maar op grond van een klein teken als dat
van het vlammetje van de paaskaars. Noem het een wonder! Geloven, het lijkt wel iets van een andere planeet.

Amen.

Geef een reactie