Dringend gezocht voor dit evenement in De Haven: Gemeenteleden die samen met de genodigden willen dineren of kleine hand- en spandiensten willen verrichten.

Veel aanmeldingen!

De aanmeldingen stromen bij bosjes binnen. Blijkbaar zijn er genoeg mensen die in
de drukke decembermaand minder feestelijke activiteiten in hun agenda hebben staan. Die het bovendien prima vinden om met mensen uit de kerk op te trekken, misschien zelfs benieuwd wat de kerk te bieden heeft. Mensen die open staan voor contact en vriendschapsmaaltijd voor te bereiden en/of ons gezicht te laten zien.

Waarom meedoen?

Mogen we u uitleggen waarom de vriendschapsmaaltijd het investeren waard is? Voor iedereen die overweegt een klein aandeel te hebben in de organisatie of als dinergast wil aanschuiven is er aanstaande donderdag 18 december de informatiebijeenkomst.
De maaltijdcommissie zal vanaf 19.45 uur haar plannen kort toelichten en voor degenen die dat willen, zoeken waar talenten en taken matchen

Hoe kan ik meedoen?

We zoeken concreet voor 12 januari kinderen, jongeren en ouderen die:

– hand- en spandiensten willen verrichten. Hieronder valt onder andere: koken, serveren, gastheer/vrouw spelen, zaal klaarzetten en opruimen, afwassen, decoreren, een presentje maken of met jonge kinderen bezig zijn,

– een programmaonderdeel willen helpen invullen,

– het een uitdaging vinden om samen aan tafel te zitten met de genodigden.

Kunt u 12 januari niet? Voorbereidend werk (bijv. taart bakken) is ook hard nodig!
Als u of jij overweegt mee te doen, horen we dat graag via wintermaaltijd@gmail.com

Namens de voorbereidingscommissie,

Marijke, Yvonne, Liesbeth, Tonny, Corine, Marijke en Hariët

Geef een reactie