Gespreksgroepen

Binnen onze gemeente hebben we diverse gespreksgroepen:

Gespreksgroep jongvolwassenen

Een aantal jongvolwassenen (twintigers en dertigers), voornamelijk nog uit de Ambrosiuskerk, komt gedurende het seizoen eens per 2-4 weken samen met ds. Otto Grevink rondom een geloofsonderwerp dat ze zelf vaststellen aan de hand van het boekje ‘Kijk op geloof’ van Henri Velthuis.

Gespreksgroep ‘Geloof’

Onze gespreksgroep bestaat op dit moment uit vijf personen. We komen eens in de circa 6 weken bij elkaar, bij toerbeurt bij een van de leden thuis. Het onderwerp wordt ook bij toerbeurt door de leden voorbereid. Enkele onderwerpen uit het verleden: Gebed, Vergeving, Hemel. Wij zijn vooral gericht op de toepassing van ons geloof in het dagelijks leven. We zouden het fijn vinden meer mensen in onze groep te verwelkomen, vijf is erg weinig en nieuwe inbreng is altijd welkom. Natuurlijk kun je eerst een avond komen kijken/luisteren om te kijken of onze groep je aanspreekt.

Kring ‘Leef’

Kring ‘Leef’ is een kring waar ontmoeting centraal staat. Daarom wordt begonnen met een maaltijd. Zo kan ieder zijn of haar verhaal kwijt. Daarna steken we in bij een herkenbaar thema, komt een bijbelgedeelte tot leven, valt er veel te leren, ook zeker van elkaar! Omdat we veel gebruik maken van beeldmateriaal is de kring erg laagdrempelig. We komen 2 x per maand samen. De maaltijd begint om 17.30 uur Om 19.00 uur start het ‘inhoudelijke’ gedeelte. Vanaf 20.30u -21.00u praten we gezellig na aan de bar. Van harte welkom! Locatie: De Haven.

Kerkborrel

Kerkborrel is de ideale manier om mensen uit je kerk te ontmoeten in een gezellige ambiance. Er wordt gepraat over geloof, over andere zaken, of er wordt gewoon lekker bijgekletst onder het genot van een drankje.

Kosten: 6 euro p.p. (incl. 2 consumpties en snacks)
Theater de Leest, Vredesplein 12 Waalwijk, 20.30-22.30 uur

Gespreksgroep ‘Goed gesprek’

Deze gespreksgroep bestaat uit ongeveer 10 personen. Er is een vrij vaste kern, maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Al meer dan 20 jaar komen we eens per vier weken bij elkaar op zondagavond bij iemand thuis.
Heel wat onderwerpen hebben de revue gepasseerd. De 10 geboden, de geloofsbelijdenis, de zaligsprekingen, enz…. Meestal hebben we een boekje als leidraad. We vinden het heel belangrijk dat we ons geloof toepasbaar is in ons persoonlijk, dagelijks leven. Aan het begin van het seizoen maken we de keuze voor een boekje. We bereiden dit bij toerbeurt voor in tweetallen.

Ouderensoos

Bijeenkomst iedere 2e donderdag van de maand om 14.30 uur in
‘De Haven’

Jongerengespreksgroep

Als vervolg op een belijdenisgroep is deze groep een aantal jaren geleden ontstaan. De leeftijd van de deelnemers is rond de dertig jaar. De groep bestaat uit ongeveer 10 personen.
Jaarlijks wisselt de groep nog van samenstelling. Iedereen is welkom. Maandelijks, op maandagavond, komen we bij elkaar, bij één van de deelnemers thuis. De invalshoek is, om vanuit het dagelijks leven naar de bijbel en geloven te kijken. Ieder jaar werken we met een boekje. Afgelopen seizoen was dit:
‘Het voordeel van de twijfel’ van Reinier Sonneveld en Corjan Matsinger. De gespreksleider bereidt dit voor. Maar alle leden hebben een grote inbreng in de onderwerpen en op de avond zelf. De avond begint om 20 uur en na 21.30 uur wordt er vaak nog gezellig nagepraat.

Gesprekskring Jonge mensen

Maandelijkse kring voor jonge mensen tussen +/- 23 en 35 jaar die samen willen ontdekken wat ‘geloven’ voor meerwaarde heeft in het dagelijks leven. Er is ruimte voor jouw vragen, overtuigingen en twijfels rondom ‘geloven’, maar ook zeker voor gezelligheid! Ingrediënten van de avond? Filmmateriaal, input van de gespreksleider, gesprek, gezelligheid. We komen samen op dinsdag- of donderdagavond. De avond start op 20.00u en vanaf 21.30 uur is er, voor de liefhebbers, nog tijd om te borrelen.
Locatie: Verschillende kringleden stellen hun huis ter beschikking.