Gemeenteavond Ambrosiuskerk woensdag 11 november 2015

Op woensdag 11 november houdt de wijkgemeente Ambrosiuskerk haar najaarsgemeenteberaad in ‘t Anker.

Het eerste deel van de avond is bestemd voor leden van de Ambrosiuskerk. Vanaf 19.45u is er koffie en thee; om 20.00u opent voorzitter Eric Dörr. Hierna zullen het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hun begrotingen presenteren voor 2016.

Het tweede deel van de avond is openbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. Dominee Otto Grevink zal met ons nadenken over het thema ‘Waarom verliezen onze kerken aan betekenis en hoe kunnen we onze kerken weer van betekenis laten zijn?’ Hij wil ons meenemen in belangrijke ontdekkingen de hij gedaan heeft tijdens zijn eerste studiejaar missionair predikantschap.

We besluiten de avond met een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op deze avond!

Stans Paans, scriba

Meer informatie over de lezing:

Light, maar met meer uitdaging
Lezing over verlies en kansen van de kerken in het midden

‘En ineens snapte ik het’. Dominee Otto Grevink is nog steeds verwonderd. ‘Ineens begreep ik waarom mensen ook niet meer naar onze moderne bijdetijdse kerken komen. Eigenlijk is het heel logisch.’ Op woensdag 11 november wil hij iedereen die deze vraag zich ook stelt meenemen in een spannende zoektocht, waarin hij ook zichzelf in de spiegel heeft bekeken. ‘Ik ben ook een kind van mijn eigen kerk. Daarom is het ook zo confronterend, terwijl het aan de andere kant nieuwe kansen laat zien. Waar je wat laat liggen, is er ruimte om nieuwe invulling te geven aan de kerk.’ De lezing begint om 20.30u en wordt gehouden in ‘t Anker (zij-ingang Ambrosiuskerk, Ambrosiusweg 25, Waalwijk).

P1220474Dominee Otto Grevink is sinds 2005 predikant van de Ambrosiuskerk, voorheen de Gereformeerde Kerk van Waalwijk. Hij zit in het laatste jaar van zijn missionaire specialisatie. ‘Daarin kijken we vanuit de kerk naar buiten en van buiten naar de kerk. Dan zie je niet alleen kansen om met mensen in contact te komen, maar zie je ook hoe je eigen kerk eigenlijk in elkaar zit. En waarom dat niet aantrekkelijk is voor veel mensen.’ Dat dit best confronterend is, voelt Grevink aan den lijve. ‘Ik heb er wel eens hoofdpijn van en lig er ook wel eens van wakker. Ik ben toch ook een kind van mijn eigen kerk en we doen allemaal ons stinkende best. De kerk gaat ons aan het hart, omdat het geloof ons aan het hart gaat.’

Genadeloze zelfanalyse
Tijdens zijn studie onderging Grevink een ‘genadeloze zelfanalyse’. ‘Ik las in het boek van Maarten Wisse, ‘Hoe kunnen we geloven?’, hoe we in ons soort kerken eigenlijk geloven. En waarom dat aan betekenis verliest. Dat was nogal heftig. Het was heel herkenbaar: ja, zo geloven we inderdaad. Maar het was ook heel ontluisterend: ja, daar verliezen we heel begrijpelijk de aansluiting bij mensen. Het zit dus in zekere zin in ons DNA waarom de kerk niet meer aantrekkelijk is, en dat doet wat met je.’

Niet onderscheidend genoeg
Volgens Grevink ligt het niet in eerste instantie aan de muziek in de kerk of de manier van preken. ‘Het lukt ons goed om bij de tijd en actueel ons geloof te presenteren. Maar daar zit het hem niet in. Het punt is dat mensen de inhoud van dat geloof ook ergens anders kunnen krijgen. Het is niet onderscheidend genoeg. Waarom zou je naar de kerk gaan als je ook op andere plekken je voor goede doelen in kunt zetten wat volgens ons geloof geen verschil maakt? En omzien naar elkaar kun je ook buiten de kerk in je eigen vriendenkring.’

Kansen
Grevink ziet ook kansen. ‘De afgelopen decennia hebben we veel scherpe kantjes van het geloof afgehaald. Dat maakte het toegankelijker. Maar het mag best nadrukkelijker een keuze worden en een uitdaging om te geloven. Light is goed, maar met iets minder kunstmatige zoetstoffen graag.’

Lezing gericht op midden van de kerk
In zijn lezing zal Grevink zich richten op het midden van de kerk. ‘Iedere kerkrichting heeft haar eigen sterke en zwakke kanten. En allemaal hebben we moeite om mensen aan te spreken. Maar in elke kerkrichting heeft dat een andere achtergrond vanuit het geloof zoals dat wordt beleefd. Ik richt me deze avond op mensen die zich thuis voelen of voelden in het midden van de kerk. Die graag eens in de spiegel willen kijken. En mee op zoek willen gaan hoe geloven weer een uitdaging kan zijn, die mensen aanspreekt.’ Na de lezing is er ruimte voor gesprek. De avond duurt tot ongeveer 22.00u.

Geef een reactie