Op dinsdag 28 mei zal weer een gemeente avond worden
gehouden. Op en na de vorige gemeente avond, op 28
maart, is er veel gebeurd.
Inmiddels zijn/worden avonden georganiseerd waarin de
op 28 maart genoemde onderwerpen verder zijn/worden
besproken.
Voor een vervolg nodigen wij u van harte uit op dinsdag 28
mei, om 20.00 uur in De Haven.
Tevens worden de jaarrekeningen van Diaconie en CvK
voorgelegd, respectievelijk ter goedkeuring en vaststelling.

De kerkenraad van de PG Waalwijk

Geef een reactie