De eerste collecte op zondag 11 januari is bestemd voor Kerk in Aktie – Diaconaat.

Speciaal doel voor kinderen
Honderd jaar geleden werd in Jeugddorp De Glind het eerste kind opgevangen. Tegenwoordig wonen er ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen in De Glind. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen omdat hun ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen. Vaak hebben ze gedragsproblemen of andere beperkingen. Voor deze kinderen biedt een gewoon gezin warmte en bescherming.

Vernieuwende vorm van jeugdzorg door Rudolphstichting
Het jeugddorp is eigendom van de Rudolphstichting. Ook in andere delen van Nederland ontwikkelt deze stichting vernieuwende vormen van jeugdzorg. Want alle kinderen en jongeren verdienen een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst, vindt de Rudolphstichting.
De opbrengst is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en in het bijzonder voor het werk van De Rudolphstichting.

Geef een reactie