In een volle kerk vierden we op 23 december het familiekersttheater met als
titel: Freek Vonk en de Wilde Kerstquiz. De kinderen genoten van het
verhaal en de dieren! Het decor en de kleding is helemaal door
gemeenteleden gemaakt en bij elkaar gezocht. Een aantal kinderen kwamen met
hun huisdier en vertelden hier wat over. Natuurlijk kwamen we aan het slot
van het verhaal uit bij de kerststal waar Jozef en Maria met de dieren
onderdak kregen en kindje Jezus werd geboren. Het kerstverhaal werd door
ds. Marleen verteld. Met een swingend kerstkoortje en geweldig acteertalent
van vele gemeenteleden!

Geef een reactie