Datum/Tijd
03/03/2020 20:00 - 21:30 uur

Locatie
Gereformeerde Kerk De Brug

Categorieën


Het is tegenwoordig noodzakelijk ecologisch te denken, gezien de vele
milieuproblemen die er zijn zoals opwarming van de aarde, vervuiling van
land en zee, verspilling van voedsel en CO2- en stikstof uitstoot. Het
ecologische denken ziet de mens als een onderdeel van een groter
geheel dat ook de aarde, de dieren en de planten omvat: we leven van
hetgeen de natuur/de schepping ons geeft. Het gaat hier niet alleen over
de relatie God en mens, maar om de relatie God, mens en schepping,
een drievoudige relatie dus.

De bijbel lezen met behulp van de kernbegrippen van het ecologisch
denken levert een andere interpretatie op van bestaande Bijbelteksten. In
het boek “Groene Theologie” van Ds. Trees van Montfoort staan hierover
frappante voorbeelden.

Dit boek komt aan de orde in een lezing door Jos van Genugten, drs.
theologie en initiatiefnemer van het Voedselbos Waspik. Dit voedselbos
zal in deze lezing ook aan de orde worden gesteld.

Wanneer: Dinsdag 3 maart 2020, 20.00 – 21.30 uur
Waar: Gereformeerde kerk ‘De Brug’, Heistraat 4, Sprang-Capelle
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.husbos@ziggo.nl,
tel. 0416 – 332326