Datum/Tijd
10/02/2020 20:00 - 21:30 uur

Locatie
Zalencentrum 't Anker (naast Ambrosiuskerk)

Categorieën


Klaagliederen is een hoogstaand literair kunstwerk dat zich niet leent voor
rationele analyse, aldus prof. dr. Ulrich Berges. Het kan eigenlijk alleen
worden verstaan door ouders die hun kind verloren hebben, of door
mensen met een traumatische ervaring. In vijf liederen die intern en
onderling samenhangen, wordt uiting gegeven aan diepmenselijke
ervaringen van pijn en verdriet. In de christelijke traditie was er weinig
aandacht voor. Het werd gezien als een aanhangsel van Jeremia.
Daarentegen worden we er elk jaar aan herinnerd, vanwege de
herdenking van de verwoesting van de Tempel.

Met medewerking van dr. Ebo Koerts lezen we dit Bijbelboek. In de
opleiding tijdens zijn pensionering stond het lezen van teksten centraal en
vervolgens de zeggingskracht (spiritualiteit) ervan. Minder ging het om de
hermeneutiek als het beluisteren van de tekst als Gods stem op dit
moment. Dat laatste is het werkterrein van o. a. de kerkdienst.

Wanneer: Maandag 3 februari 2020, 20.00 – 21.30 uur
Maandag 10 februari 2020, 20.00 – 21.30 uur
Waar: ’t Anker, Ambrosiusweg 25, Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos, g.p.a.hulsbos@ziggo.nl,
tel. 0416 332326