Datum/Tijd
17/05/2020 10:00 - 11:00 uur

Categorieën


Kerkdienst: zondag 17 mei 2020, via kerkomroep.nl of
youtube
Voorganger: ds. Bert van der Linden
Pianist: Ben de Rooij
Muzikale medewerking: Marjet Duister

In de overstapdienst van aanstaande zondag nemen Iris
van Beek, Mirjam Bloklander, Sarah Heurter en Aron
Schoep afscheid van de basiscatechese. Op film is
vastgelegd waarin zij goed zijn. De jongeren laten hun
talenten zien.

Tijdens de basiscatechese hebben Barbara van de
Broek en Liesbeth Spohr veel verteld en gesproken over
Jezus, dat Hij het licht van de wereld is voor zijn
volgelingen. Op zijn beurt wijst Jezus wie hem volgen
aan als lichten in de wereld. Zij mogen het goede
voorbeeld geven. Daarbij komen talenten goed van pas.

We lezen woorden van Jezus uit zijn beroemdste preek:
de Bergrede. Het gaat over licht dat schijnt en zout dat
pit geeft. We weten het wel, denken we. Maar soms
staat er toch niet wat we denken dat er staat.

Voor Axel Slosse, de basiscatechisant die dit jaar nog
geen afscheid neemt, is er ten slotte een mooie rol
weggelegd.

Lezing: Matteüs 5 : 13-16
Liederen: Lied 218 : 1, 2 en 3
Laat je licht maar schijnen (Evangelische Liedbundel 458)
Tienduizend redenen (Opwekking 733 : 1 en 2),
My Lighthouse
I just need U
Ik wens jou
Lied 891

COLLECTEN
De eerste collecte op deze zondag is voor de diaconie,
de tweede collecte is bestemd voor het werk van de
kerkrentmeesters. De derde- of uitgangscollecte is
bestemd voor het werk van Trust in Unity in Ghana.