Datum/Tijd
30/05/2019 10:00 - 11:30 uur

Locatie
Kerk aan de Haven

Categorieën


Lucas neemt het met zijn beschrijving van de
hemelvaart van Jezus op tegen de Romeinse keizer.
Caesar werd geacht na zijn dood ten hemel te varen.
Vanaf die plek regeerde hij verder over zijn graf heen.
Lucas tekent verzet aan. Niet de keizer regeert voor en
na zijn dood over de wereld. Jezus is Heer! Het is zo
gek nog niet om Handelingen 1 : 9-11 een
verzetsgeschrift te noemen.

Het gaat om de vraag wie aan de macht is in deze
wereld. In een tijd dat Hitler alle macht naar zich toe
trok, protesteerde een handjevol Duitse christenen. Eén
ervan beleed zijn geloof in Jezus als Heer: ‘Jezus
Christus is het ene Woord van God, dat wij te horen, dat
wij in leven en in sterven te vertrouwen en te
gehoorzamen hebben.’ Deze woorden werden
opgenomen in de kerkorde van de Protestantse Kerk in
Nederland. De vraag en het antwoord zijn en blijven
namelijk uitermate actueel: Wie heeft het voor het
zeggen?’