Datum/Tijd
22/02/2016 20:00 uur

Locatie
Ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan de Haven)

Categorieën


bonhoefferHoe kan, en moet, de kerk veranderen in een cultuur van een ‘mondig geworden’ wereld, waarin kerk steeds meer een marginaal verschijnsel is geworden?
De verleiding is levensgroot om als kerk aan een zijlijn te gaan staan en alleen maar ‘ach’ en ‘wee’ te roepen bij de ontwikkelingen waarin de wereld steeds verder van God los lijkt te raken, ontwikkelingen waarin de wereld zichzelf ook hoe langer hoe meer als los van God verstaat. De kerk moet dan aantonen dat het geseculariseerde leven arm en leeg is. Of ze moet misschien laten zien hoe zulk leven in feite één levensgrote schreeuw naar God is. ‘Kom terug!’ is dan het enige wat de kerk kan roepen – vanaf de zijlijn. Zulk denken, zo’n ‘oplossing’ voor het vraagstuk van de seculariteit, is Bonhoeffer wezensvreemd.

edwardProf. dr. Edward van ’t Slot, predikant te Zwolle en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie zal een lezing houden over Dietrich Bonhoeffer, een bekende Duitse theoloog die zich tegen het naziregime verzette en wiens visie over de kerk nog steeds actueel is.
Prof. Dr. E. van ’t Slot is een kenner van het gedachtengoed van Bonhoeffer. Hij promoveerde in 2010 cum laude over het werk van de Lutherse predikant.

Geef een reactie