Goede buren

Goede burenWanneer Jezus zegt: ‘Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!’ mogen we dat als gemeente in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om goede buren te zijn voor mensen in onze straat of wijk.

Veel buurtbewoners kennen onze kerkgebouwen. Als kerkenraad hopen we echter dat steeds meer mensen ontdekken dat onze kerk meer is dan een pand. Dat het een levendige gemeen­schap is waar iedereen welkom is. Welkom op zondag – om te vieren, te zingen of stil te zijn – en welkom bij onze doordeweekse activiteiten.

Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leef­tijdsgroepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire activiteiten. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!

Met uw gift draagt u bij aan uw eigen gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst van 27 december a.s. of maak uw bijdrage over op onze rekening NL 98 RABO 037.37.31.531 ; vermeld in de omschrijving bij uw betaling EJC15. Uw bijdrage komt ten goede aan de activiteiten van onze eigen gemeente die we als algemene kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Met vriendelijke groet,

Namens de Protestantse Gemeente Waalwijk,

Peter de Wit
Voorzitter college van kerkrentmeesters

Geef een reactie