Ds. Bert van der Linden

Mijn missie

Jezus stuurt in het evangelie zijn volgelingen met een missie op pad (Mat. 10).
Met zijn volmacht begeven zij zich onder de mensen. In woorden en daden zetten zij zich voor hen in.
Als predikant heb ik een drievoudige missie.

Bert van der Linden21. De Bijbel laten spreken
Mijn opdracht als predikant is allereerst dienaar van het Woord te zijn.
Graag wil ik met passie de Bijbel uitleggen, actualiseren en het evangelie verkondigen.
Ik wil dat met kennis van zaken, op een toegankelijke en aansprekende manier doen.
Ik hoop dat mensen, in welke situatie ze zich ook bevinden, daarin het Woord van God mogen horen, door het geloof bezielde volgelingen van Jezus Christus blijven of worden en dichter bij God, elkaar en zichzelf uitkomen.
Ik wil daardoor ook anderen motiveren om zich te verdiepen in de Bijbel.

Bert van der Linden32. Onder de mensen
Ik zie het als mijn opdracht om het contact tussen actieve en leden op afstand van de Protestantse Gemeente Waalwijk te onderhouden of te leggen.
Hun betrokkenheid op God en de kerk wil ik intensiveren.
Hun belang dienend, zonder druk uit te oefenen en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging, wil ik zoveel mogelijk mensen persoonlijk in de thuissituatie opzoeken en pastoraal begeleiden op vreugdevolle en vooral op droevige momenten, of gewoon een keer zonder directe aanleiding.
Gemeenteleden wil ik motiveren en toerusten om datzelfde te doen.

3. Bouwen aan de kerk
Graag bouw ik aan een open, gastvrije en aantrekkelijke gemeente: noem het een herberg.
Leden en niet-leden weten zich gekend en doen met plezier mee.
Er is vrijheid voor verschil in geloofsbeleving.
Kinderen en de jeugd krijgen de ruimte om op hun manier aansluiting te vinden bij de kerk.
Dat alles geïnspireerd door een duidelijke identiteit.
Ik zie het als mijn taak gemeenteleden als ambtsdrager en vrijwilliger in te schakelen bij de opbouw van de gemeente.

Leven en visie

Bert van der Linden4‘Als ik een beeld voor de kerk mag kiezen, gaat mijn voorkeur uit naar het beeld van de herberg.
Gastvrij staat de kerk tussen de mensen.
Zij kunnen er hun verhaal kwijt.
Iedereen die mee wil doen, kan mee doen.
De gemeente is vooral ook de plek waar de draden uit het evangelie zich verweven met die uit het leven van alle dag.’

Ds. Bert van der Linden (1955), geboren en getogen in Hardinxveld-Giessendam, is predikant van de Protestantse Gemeente Waalwijk.
Tijdens zijn werk in het basisonderwijs en op de middelbare school studeerde hij theologie te Utrecht.
De met succes afgeronde lerarenopleiding en predikantenopleiding complementeerden zijn doctoraalstudie.

‘Ik ben theologie gaan studeren onder andere vanwege de verlegenheid met enkele harde kanten van mijn christelijke opvoeding en levensovertuiging. Iedere preek is het zoeken en het leggen van een stukje van de puzzel.
Je blijft ermee bezig, voor mij houdt het nooit op.
Er zijn zaken waar je niet achterkomt, daar moet je mee leren leven en met anderen over praten.

‘Na tien jaar predikant te zijn geweest in Raamsdonk en Raamsdonksveer, zijn eerste gemeente , maakte hij in september 2003 de overstap naar Waalwijk.
Met zijn vrouw en vijf kinderen betrok hij de pastorie aan de Dr. Mollerlaan.

Bert van der Linden5‘Met de gemeente een kerkdienst beleven is voor mij een hoogtepunt van de week.
Het zingen, bidden en preken rondom de Bijbel.
Een verzorgde liturgie.
De mooie monumentale Kerk aan de Haven draagt extra sfeer bij aan de diensten.
Zonder ruimte en aandacht voor de kinderen is een dienst niet af.

‘Prioriteiten liggen voor ds. Van der Linden zowel bij een grondige voorbereiding van en het voorgaan in de kerkdiensten, als ook bij het pastoraat.
Die twee horen voor hem bij elkaar als hol en bol.
Daarnaast behoren vorming en toerusting, leiding geven en studie tot zijn takenpakket.

‘Op bezoek praat je met gemeenteleden soms ineens over de invloed op hun leven van het evangelie dat zij in de kerk hebben gehoord.
Dat zijn heel mooie momenten.
Hun ervaringen neem je vervolgens weer mee de preekstoel op.
Zo ontstaat er een vruchtbare wisselwerking tussen preek en pastoraat en omgekeerd.’

‘In het omzien naar elkaar merken we dat mensen God ter harte gaan’.

‘Al jaren is onze predikant als docent verbonden aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden te Wijk en Aalburg.
Hij geeft vanuit de boeken en de praktijk les in het vak missiologie.

‘Niet alleen geef ik graag les.
De voorbereiding van de stof biedt mij de kans mijn eigen kennis te verbreden en te verdiepen.
Het gesprek met de cursisten houdt mij scherp.
Nieuwe ideeën borrelen op.
Wat ik daar opsteek, gebruik ik weer bij de missionaire opbouw van onze gemeente.’

De deur van de pastorie, Dr. Mollerlaan 8, 5141 EM Waalwijk, staat open voor iedereen die onze predikant wil spreken.
Telefonisch is hij met name ‘s morgens te bereiken onder nummer 0416 – 332323
E-mail: dsgvanderlinden@gmail.com

Bert van der Linden6