DOOP IN IJSKOUD WATER

‘Toen kwam Jezus naar Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.’
Matteüs 3:13

Het jaar 2018 is enkele dagen oud. Wij wensen dat de kerk in het jaar dat voor ons ligt een plaats van fijne ontmoetingen zal zijn. We geven elkaar de hand. Knikken elkaar vriendelijk toe. Raken onder koffie met elkaar in gesprek. Soms kunnen we elkaar troosten of bemoedigen. Samen gemeente zijn. Dat we onze reis van vriendschap voort zullen zetten! Het zou mooi zijn als er gelegenheid tot ont-moeten zal zijn. Ont-moeten: niet meer zoveel moeten. We moeten immers al zoveel. We krijgen opdrachten van onze omgeving. Van onszelf. Mag de kerk een plek zijn waar we onszelf kunnen zijn, waar we gekend worden en even stil mogen vallen.
We nemen ons voor op zoek te gaan naar de Ontmoeting. We geven in woorden en daden uiting aan wat we geloven, vastberaden of soms twijfelend. We hopen dat God een gesprek met ons aanknoopt door Jezus Christus. We wensen elkaar zicht op hem toe. De dienst staat dan ook in het teken van deze ontdekkingstocht. Wie het Kind van Bethlehem precies is? Zijn identiteit wordt langzaam maar zeker in het evangelie onthuld. Bij mensen die hem ontmoeten gaat een licht op. Dit is niet zomaar iemand. ‘Jij bent mijn Zoon, in jou vind ik vreugde,’ klinkt er een stem uit de hemel na zijn doop in de Jordaan. De preek en het avondmaal proberen dichter bij de meest boeiende persoon die ooit op aarde rondgewandeld heeft te komen.

Een keuze
Russisch Orthodoxe christenen gedenken ieder jaar de doop van Jezus met een heel bijzonder doopritueel. In januari springen naar schatting 1 ½ miljoen gelovigen in ijskoud buitenwater. Ging Jezus kopje onder in de rivier de Jordaan in subtropisch Israël, de bikkels onder de Russische gelovigen verdwijnen in ijskoud water. Ouderen en jongeren, van hoogbejaard tot kleuter, stellen zich op in de vrieskou in zwemkleding bij het wak, dat de kerk voor de Spartaanse duik in het ijs van rivieren en meren heeft gehakt. Maak je borst maar nat! Onze Nieuwjaarsduik valt erbij in het niet. Resoluut en moedig springt men te water. Men weet wat men wil.
Net zo resoluut begeeft Jezus zich vanuit Galilea naar de Jordaan. Hij weet wat hij wil, de wil van God doen. Hij meldt zich bij Johannes de Doper voor de doop. Deze probeert hem af te houden van deelname. Niet vanwege de temperatuur van het water, maar omdat volgens hem de rollen anders verdeeld zouden moeten zijn. Jezus zou de doper moeten zijn en Johannes de dopeling, omdat deze laatste in de eerste zijn meerdere erkent. Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Hij kiest kordaat voor de doop. Hij wil namelijk de weg die God voor hem uitgestippeld heeft koste wat het kost absoluut lopen.
Dat wordt dus afzien! Die weg zal beginnen in het water. Met de doop. De weg van God willen gaan vraagt om een keuze. Er ligt een praktisch onbeschreven nieuw jaar voor ons. We ontvangen als gemeente de gelegenheid om het evangelie opnieuw 365 dagen waar te maken. Er is potentie genoeg onder ons. Veel is er na de algehele vereniging bijna een jaar geleden al bereikt. Er zijn kansen te over. Maar niet alles zal en kan dit jaar van een leien dakje gaan. Uit onze comfortzone komen kost kruim. Geduld opbrengen niet onze favoriete bezigheid. Persoonlijk belang inleveren voor het belang van de geloofsgemeenschap als geheel is bepaald niet iets van deze tijd. Het evangelie van de doop van Jezus daagt ons uit te kiezen om samen de weg van geloof, hoop en liefde te blijven gaan. Jezus laat zich dopen met als resultaat heil en zegen voor ons allemaal.

Heil en zegen
Wat deze heilzame werking betreft het volgende: Ik las dat ergens in winters Rusland een orthodoxe priester, de pope, een houten kruis in het water zal werpen als startschot voor het doopritueel. Vervolgens springt de gelovige het kruis achterna. Het wak is uitgehakt in een speciale vorm. Niet voor niets in de vorm van het kruis. De doop in het ijskoude water van de Russische winters zou heilzaam voor de dopeling zijn. De moedige zwemmer die als eerste het kruis in handen krijgt mag zich, volgens de priester, gegarandeerd gevrijwaard weten van boze geesten. ‘Een gelukkig jaar zonder kwaad ligt voor jou in het verschiet.’ Andere gelovige motiveren hun doopduik met het geloof dat zij vergeving van zonden vanwege hun moedig staaltje ontvangen. Reiniging. Of dat ze het hele jaar gezond zullen blijven. Ik weet het zo net nog niet. Dit weten wij wel of liever gezegd belijden wij: Jezus geeft met zijn doop in de Jordaan aan dat hij van het begin tot het einde radicaal wil leven volgens alle waarden en normen van God. Tot het einde bleef hij daaraan trouw. Hij kwam daardoor op de kruisweg terecht. De onderdompeling van Jezus symboliseert zijn lijden en sterven aan het kruis in een koude wereld. Uit de hemel klinkt oneindige waardering voor de weg die hij resoluut koos: ‘Dit is mijn geliefde zoon in hem vind ik vreugde!’ Of te wel ‘Ik houd van die man!’ Jezus komt na de onderdompeling uit het water omhoog. Het doet denk aan de verrijzenis met Pasen. De opstanding spreekt de ultieme waardering uit voor de gehoorzaamheid aan de waarden en normen van God. In de weg van lijden, sterven en opstanding, gesymboliseerd door de doop, ontvangen wij heil en zegen: vergeving van zonden en de belofte van het eeuwige leven, de kracht van zijn Geest en een kring van medegelovigen om ons heen.

Navolging
Jezus doop vraagt om navolging. Jezus’ weg vraagt om ook door ons bewandeld te worden. Ergens in Rusland staat binnenkort een priester met een kruis klaar. Wanneer heilige voorwerp tussen de ijsschotsen wordt gegooid, speelt de priester met de gelovigen het drama van Jezus sterven na. Maar ook het feest van zijn opstanding. Ondergaan. Bovenkomen. ‘Dit doopritueel in ijskoud water in januari hoort bij onze identiteit,’ zeggen orthodoxe gelovigen in Rusland. Na de plons van het kruis in het water van rivier of plas verzamelen de naakte gelovigen in de winterkou alle moed bij elkaar voor de frisse duik. Belangstellenden staan droog op kant en staren vol bewondering de dappere dopelingen na. Mij niet gezien! Ondergaan. Opstaan. Zoals Hij, ook wij, die in zijn naam gedoopt zijn. ‘Het hoort bij de identiteit van mijn volgelingen,’ zegt Jezus. ‘Een slaaf staat niet boven zijn heer.’ ‘Met de doop waarmee ik gedoopt wordt, zullen jullie gedoopt worden.’ ‘Indien iemand achter mij wil komen die verloochene zichzelf, neme zijn kruis op zich en volge mij’, sprak Jezus over de consequenties voor hen, die in zijn spoor de moed hebben om resoluut te kiezen voor de weg van de normen en waarden van God.
Jezelf in liefde geven. Warmte afgeven in een kille wereld. Ondergaan. Opstaan. Aan niemand van ons wordt het water netjes op temperatuur beloofd. Wel zijn Geest. Na de doop daalde de heilige Geest in de gestalte van een duif op Jezus. De Geest maakte Jezus bekwaam voor zijn missie. Zo ook ons.
De preek ging over de doop. Wij vieren straks het andere sacrament: het heilig avondmaal. Maar vertellen brood en wijn in wezen niet hetzelfde verhaal? Het verhaal over kiezen voor God, heil en zegen door Jezus Christus en navolging.

Geef een reactie