Biddag 9 maart: Wat wil je dat ik geef?

Liturgie Biddag voor gewas en arbeid 09-03-2016

Mannenkoor Altena

Mannenkoor ‘Altena’ o.l.v. Martin de Jong

De Biddagdienst in De Kerk aan de Haven zal op woensdag 9 maart in het teken staan van de vraag, hoe wij zouden reageren op het aanbod van God in 2 Kronieken 1 : 7. Hij legt Salomo, de aanstaande koning, een carte blanche voor. ‘Wat wil je dat Ik je geef? Samen met een half miljoen Nederlanders staat de Protestantse Gemeente te Waalwijk op Biddag stil bij onze welvaart.

We leven in een tijd van nasleep van een economische crisis. De komende jaren in ieder geval zal de werkloosheid nog hoog blijven. Tegelijkertijd neemt de onzekerheid op de arbeidsmarkt toe door een toenemende trend van tijdelijke en flexibele banen. Daarnaast wordt de sociale zekerheid steeds verder beperkt. Voor de inrichting van de samenleving zitten we op het spoor van het zelfredzame individu. De vraag is hoe verder? Wat hebben we echt nodig?

Er zijn regio’s in Nederland waar op 9 maart werknemers de hele dag vrij nemen. Winkels zijn dicht. Jongeren mogen thuis blijven van school. De Biddag doet er voor hen toe. In de Langstraat bieden verschillende protestantse kerken gelegenheid om een kerkdienst bij te wonen. Het mannenkoor ‘Altena’ uit het agrarische Land van Heusden en Altena verleent muzikale medewerking in onze kerk. Iedereen hartelijk welkom!

Kerk aan de Haven, Biddag voor gewas en arbeid op woensdag 9 maart, 19.30 uur, voorganger: ds. Bert van der Linden.

Geef een reactie