Belijdenis

Ook al heb je wellicht nog heel veel vragen, het geloof in God is een wezenlijk bestanddeel van je leven uit gaan maken. Zou dan een volgende stap niet de openbare belijdenis van het geloof kunnen zijn? Inmiddels voel je je voldoende thuis in de gemeente. Bovendien wil je best medeverantwoordelijkheid dragen voor een vitale en aantrekkelijke kerk. Dan kun je de keuze maken om in de Pinksterdienst in een volle kerk je geloof in God uit te spreken. De belijdeniscatechese helpt je op weg om naar dat moment toe te groeien.

Het kan ook zijn dat je over belijdenis doen aan het nadenken bent. Je bent voor je gevoel nog niet echt zover. Er ligt best een drempel voor: leeftijd, twijfels, de kerk, hoeveel zijn er? Ook voor hen die over deze stap met anderen van gedachten willen wisselen is de belijdeniscatechese in alle vrijblijvendheid bestemd. Ben je aan het dubben? Ook hartelijk welkom!

Op dit moment zijn er al een aantal gemeenteleden, die het voornemen hebben om dit seizoen belijdenis af te leggen. Hoe groot de belangstelling verder zal zijn, is nu nog niet te zeggen. In ieder geval zal er gezorgd worden voor voldoende gesprekspartners. Wie gewoon als gesprekspartner mee wil draaien, kan zich dus ook opgeven. Graag!

De leiding van de belijdeniscatechese berust bij toerbeurt bij de predikanten. In overleg met ds. Otto Grevink en ds. Bert van der Linden zullen de meest geschikte avonden, de frequentie en de plaats  van de bijeenkomsten worden vastgesteld.

Contact:  ds. Otto Grevink, ottogrevink@gmail.com, tel. 0416-349952

                 ds. Bert van der Linden, dsgvanderlinden@gmail.com, tel. 0416-332323